• Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. Welke overeenkomsten hebben ballonnen met het onderwijs? Het is te lezen in deze blog van Albert Helder, algemeen directeur bij Proloog, Leeuwarden.

 • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog vraagt Wim Ludeke, voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsspecialisten, zich af welke onderwerpen eigenlijk op de Algemene ledenvergadering van de PO-Raad thuishoren. 

 • Een heel podium vol met kinderen met muzikaal talent trapten het congres ‘Kennis voor morgen’ af. Trots stonden de kinderen uit Eerbeek op het podium met trompetten en bugels die glommen door het weerkaatsende licht in de zaal. Onder leiding van een dirigent en begeleidende band, brachten zij een paar nummers ten gehore om alle aanwezigen van het congres even flink op te warmen. Een verslag van het congres van de PO-Raad Kennis voor morgen.

 • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad komt bijeen op donderdag 11 juni 2015. Tijdens de ALV vraagt het bestuur de leden om instemming op een aantal voorstellen rond Goed Bestuur. Dat...

 • Thema
  03-02-2015

  De PO-Raad is een vereniging en houdt daarom jaarlijks Algemene Ledenvergaderingen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren beleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van de raad van toezicht en behandelt de... Lees verder

 • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

 • LECSO nodigt u van harte uit om deel te nemen aan Hét Congres 2014, het jaarlijks congres over onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben.  Ook deze 12e editie is...

 • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur bij Stichting INNOVO in Zuid-en Midden-Limburg: ,,We kunnen nog meer onze grenzen opzoeken.''

 • In de neurowetenschap wordt steeds meer bekend over de werking van het brein, het functioneren van de leerling. Daarmee komt er nieuwe kennis bovendrijven over onder meer talentontwikkeling en leren. Maar hoe vertalen we deze naar de onderwijspraktijk? En hoe kunt u als bestuurder deze inzichten benutten om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren? Dit zal het onderwerp van gesprek zijn tijdens de breinconferentie die de PO-Raad op 27 november – aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) - organiseert.

Pagina's