• ,,Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik aantrad als jullie voorzitter”, opent Freddy Weima zijn eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van de PO-Raad. ,,Het waren enerverende weken, waarin ik ook velen van jullie gesproken heb. Soms was het een weerzien, vaak ook een eerste kennismaking en ik kijk daar met veel plezier op terug.” 

 • Bestuurders en medewerkers van schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad, kunnen hun vragen aan de Juridische Helpdesk stellen via het ledenportaal www.mijnporaad.nl. Het e-mailadres van de Juridische Helpdesk is hiervoor niet meer in gebruik. De vragen naar deze mailbox worden niet gelezen en niet beantwoord.

 • Pagina

  De PO-Raad is per 1 september 2021 op zoek naar een:...

 • De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met de voordracht van Freddy Weima als nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar benoemd en start op 15 april bij de sectororganisatie. Hij zal in zijn functie als voorzitter samen optrekken met vicevoorzitter Anko van Hoepen.

 • In februari werd Freddy Weima door de selectie- en renumeratiecommissie (SERC) voorgedragen als beoogd nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Zijn benoeming wordt op 18 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Om hem nader voor te stellen aan de leden van de PO-Raad, leggen we hem een aantal vragen voor.

 • De selectie- en remuneratiecommissie (SERC) van de PO-Raad draagt Freddy Weima voor als beoogd nieuwe voorzitter. Zijn benoeming wordt op 18 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Per 15 april volgt Weima Rinda den Besten op die de sectororganisatie van schoolbesturen in het primair onderwijs de laatste acht jaren heeft geleid. Den Besten wordt bestuurder Jeugdbescherming Brabant. Weima wordt voor een eerste termijn van vier jaar voorgedragen.

 • In het algemeen bestuur (AB) van de PO-Raad ontstaan vacatures vanwege het vertrek van een aantal AB-leden bij het huidige bestuur. Het bestuur van de PO-Raad (AB en DB) heeft de selectie- en remuneratiecommissie (SERC) gevraagd nieuwe leden voor het AB voor te dragen met het oog op benoeming op de ALV.

 • Vergelijken, leren en verbeteren. De Benchmark PO&VO, waarmee schoolbesturen in het funderend onderwijs samen werken aan een sterke sector, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad gepresenteerd. Het was een drukbezochte digitale ALV waarbij uiteraard actualiteiten rondom corona ter sprake kwamen. Verder stemde de ALV in met een nieuwe Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs en gingen leden met elkaar in gesprek over het beroep van de leraar.

 • Het schooljaar zit er bijna op. Terwijl besturen en schooldirecties zich buigen over de teamformatie van aanstaande schooljaar, kijken leraren en leerlingen uit naar de laatste schooldag. En daarmee is het tijd voor een terugblik van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen. Ditmaal een persoonlijke terugblik, want ‘we hebben het afgelopen jaar al zoveel teruggeblikt, bijvoorbeeld rondom ons 10-jarig bestaan’, stelt Den Besten.

 • Anko van Hoepen wordt de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde donderdag unaniem in met zijn voordracht door de wervings- en selectiecommissie. De ALV herbenoemde Rinda den Besten als voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar.