• Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar om de beurt voor. Albert Helder, Algemeen directeur van Proloog in Leeuwarden, bijt het spits af. ,,Je moet je druk maken om wat goed gaat, en leren van dat wat slecht gaat.''

  • Het kantoor van de PO-Raad is dit jaar gesloten van 28 juli tot en met 10 augustus. Vanaf maandag 11 augustus zijn we weer bereikbaar en kunt u ons bezoeken in het nieuwe kantoor op Aidadreef 4 in...

  • De PO-Raad verhuist de komende dagen van de Varrolaan naar de Aidadreef 4 in Utrecht. Daar zal de PO-Raad samen met de VO-raad en Schoolinfo in één pand komen. In verband met de verhuizing zijn wij vrijdag 18 juli niet goed bereikbaar per e-mail en telefoon.

  • Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, blikt kort terug op de afgelopen periode en kijkt alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar. ,,De afgelopen weken waren buitengewoon succesvol.''

  • De PO-Raad kijkt terug op een succesvol congres Bevlogen Besturen - Om de leerling. Wilt u nog eens nalezen wat er op 5 en 6 juni allemaal is gezegd en is gebeurd? Of was u niet bij het congres maar bent u wel nieuwsgierig naar wat deze dagen hebben opgeleverd? Deze visuele notulen – met interviews met de sprekers, bezoekers, speeches en foto’s – en bieden u informatie waar u later ook nog iets aan heeft.

  • De PO-Raad heeft op 2 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met de onderwijsvakbonden over een cao voor het primair onderwijs. Met deze cao is een belangrijke stap gezet op weg naar modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO PO 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Op 1 september 2014 stijgen de salarissen met 1,2%.

  • De ruimte en ruimtevaart vormde de rode draad door het tweedaagse PO-Raad-congres ‘Bevlogen Besturen – om de leerling’. De opdracht aan schoolbesturen is leerlingen goed op hun toekomst voor te bereiden door ruimte te krijgen, te pakken en te nemen om het onderwijs steeds verder te verbeteren, zo luidde de hoofdboodschap.

  • ,,Sem en Sophie zijn 4 jaar oud. Ze zijn allebei dit voorjaar voor het eerst naar school gegaan. Ze zijn nog niet bezig met wat ze later willen worden en denken nog nauwelijks aan de toekomst. Maar de school is daar al wel mee bezig.'' Hoe kan het onderwijs, waaronder schoolbesturen, ervoor zorgen dat Sem en Sophie goed op die toekomst worden voorbereid? In haar congresspeech gaf Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, het antwoord op die vraag. Lees hier de samenvatting of download de hele speech.

  • De PO-Raad kijkt terug op een geslaagde eerste dag van haar congres Bevlogen Besturen – Om de leerling. Met bijdragen van minister Jet Bussemaker en hoogleraar Peter van Lieshout van de WRR. ,,Een geloofwaardig initiatief vanuit de sector kan veel verschil maken. En dat gaat om meer dan geld en arbeidsvoorwaarden.’’

  • De PO-Raad heeft haar jaarverslag 2013 officieel gepubliceerd. De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde op 5 juni in met het verslag. De ALV stemde daarnaast in met het voorstel om als PO-Raad een regierol te pakken bij het in goede banen leiden van de vraag naar en ontwikkeling van digitaal leermateriaal. Ook ging ze akkoord met de herbenoeming van verschillende commissieleden. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad blikte met de leden terug op het afgelopen jaar.

Pagina's