• De PO-Raad en VO-raad nemen de regie om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. De PO-Raad kreeg donderdag hiervoor mandaat van haar Algemene Ledenvergadering. Leidraad bij die regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Dit draagt bij aan het goed voorbereiden van leerlingen op hun toekomst.


  • Deze zomer verhuist de PO-Raad van de Varrolaan in Utrecht naar de Aidadreef 4 in Utrecht. Daar zal de PO-Raad samen met de VO-raad en Schoolinfo in één pand komen.

  • De PO-Raad is voor het netwerk School & Omgeving op zoek naar nieuwe leden. De leden van dit netwerk hebben affiniteit met het thema en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur en behandelen vraagstukken op bestuurlijk-strategisch niveau. Let op: Vanwege grote belangstelling is de reactietermijn ingekort.

  • Het netwerk Onderwijsinhoud en –opbrengsten komt in 2014 op de volgende momenten bijeen: Donderdag 22 mei van 10.00 – 13.00 uur Vrijdag 12 september van 10.00 – 13.00 uur Donderdag 13 november van...

  • De PO-Raad verwelkomt op donderdag 5 juni minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als spreker op haar congres Bevlogen Besturen – om de leerling. Het congres, dat op 5 en 6 juni 2014 plaatsvindt, is daarmee nog een interessante spreker rijker.

  • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar verschillende regiobijeenkomsten voor éénpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld twee of drie scholen). Wij nodigen u van harte uit om deel te...

  • Leden van de PO-Raad en andere bestuurders uit het primair onderwijs kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het tweedaagse congres: Bevlogen Besturen – om de leerling. Het congres start donderdagmiddag, 5 juni, om 15.30 uur en eindigt vrijdagmiddag 6 juni rond diezelfde tijd.

  • Niet vaak is een staatssecretaris van een ander departement zo belangrijk voor het onderwijs als dit jaar staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is...

  • In 2015 organiseert de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering op 11 juni en 26 november. Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer informatie over locatie en het tijden, wordt later bekend. 

  • Op 27 november houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering.  Tijdstip: 9:15-12:00 uur Locatie: Jaarbeurs, Utrecht Jaarlijks bespreekt de Algemene Ledenvergadering in elk geval het meerjaren...

Pagina's