• De PO-Raad vertegenwoordigt een steeds groter deel van de sector primair onderwijs. Het percentage besturen dat lid is van de PO-Raad groeit, het aantal leerlingen op een school die (via het bestuur) bij de PO-Raad is aangesloten, groeit ook. Eind februari vertegenwoordigden het aantal aangesloten besturen samen 92 procent van alle leerlingen in het primair onderwijs.

  • Waarom worden schoolbesturen lid van de PO-Raad? Omdat 'het bestuur van de PO-Raad de enige echte gesprekspartner is van het ministerie en de politici. Ik wil dat onze belangen ook daar vertegenwoordigd worden', zegt Peggy van Holst Pellekaan, directeur van de Agatha Snellenschool in Utrecht.

  • Het PO-Raad Congres vindt dit jaar plaats op donderdag 5 en vrijdag 6 juni 2014, aansluitend op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Sprekers vanuit de wetenschap, politiek en het maatschappelijk middenveld zorgen voor een interessante tweedaagse met een afwisselend programma. Het is de derde keer dat de PO-Raad dit congres organiseert.

  • Het bestuur van de PO-Raad heeft de ledenbijeenkomst van 30 januari geannuleerd. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

  • Het bestuur van de PO-Raad nodigt de leden van harte uit voor een ledenbijeenkomst op 30 januari 2014. Tijdens de bijeenkomst wordt het advies ‘professionalisering van besturen in het po’ van de commissie Meurs besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij een sectoraal bestuursakkoord en een nieuwe cao.

  •  Niks geen nieuwe wetten en regels. De sleutel tot een professioneel schoolbestuur is in handen van het schoolbestuur zelf, stelt de commissie-Meurs in haar rapport Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. ,,Het werkt alleen als je er zelf iets van maakt’’, zegt voorzitter Pauline Meurs in een interview met de PO-Raad. 

  • Stadion De Galgenwaard in Utrecht was op 27 november het toneel voor een samenkomst van zo’n 120 schoolbesturen. Voor de derde keer dit jaar waren zij bijeen voor de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad.

  • Op 5 juni 2014 organiseert de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV vindt plaats aansluitend op of voorafgaand aan het jaarlijkse congres van de PO-Raad. De ALV en het congres...

  • De leden van de PO-Raad ontmoeten elkaar in verschillende thematische netwerken. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur en behandelen vraagstukken op bestuurlijk-strategisch niveau. De PO-Raad is voor drie netwerken op zoek naar nieuwe leden.

  • Het Netwerk Inspectietoezicht komt vandaag samen om te vergaderen. Locatie:PO-Raad, Utrecht

Pagina's