• De PO-Raad is een vereniging van schoolbesturen die wordt bestuurd door een collegiaal bestuur. Dat bestaat uit een tweekoppig  Dagelijks Bestuur  en een  Algemeen Bestuur. Zij  zijn samen...

  • Het Algemeen Bestuur van de PO-Raad heeft op 8 oktober ingestemd met het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). De vereniging vindt het akkoord een goede stap in de goede richting, nog geen eindstation. Er bestaan ook enkele zorg- en aandachtspunten, die bij de uitvoering van de afspraken aan de orde zullen komen.

  • Grote kans dat uw schoolbestuur te maken heeft met (stille) bezuinigingen, een dalend leerlingenaantal en daarmee samenhangende regionale onderhandelingen met de vakbonden (DGO). Kunt u daarbij ook...

  • De PO-Raad wil haar leden nog eens wijzen op de zij-instroom regeling waarvan zij sinds april van dit jaar gebruik kunnen maken. Een schoolbestuur maakt voor iedere zij-instromer aanspraak op 20.000 euro.

  • De PO-Raad kan aan de slag met het verder uitwerken van haar strategische beleidsagenda voor de komende vier jaar. De leden van de PO-Raad hebben daarvoor de afgelopen weken veel ideeën aangedragen in vijf regionale bijeenkomsten.

  • Op de tweede conferentie Toezichthouders leren toezichthouders hoe zij het tegenwicht in hun organisatie kunnen zijn. ,,Ze zouden best af en toe de organisatie kunnen temperaturen.''

  • Op woensdag 27 november 2013 vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad plaats in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Wij nodigen u, als lid van de PO-Raad, van harte uit hierbij...

  • Op 23 en 24 september vonden in Heerhugowaard en Utrecht de tweede en derde regionale bijeenkomst plaats over de strategische beleidsagenda van de PO-Raad. De PO-Raad voert deze gesprekken met haar leden om invulling te geven aan de beslissing die tijdens de ALV in juni is genomen: het opstellen van een gezamenlijk agenda voor de komende vier jaar.

  • De PO-Raad is van start gegaan met regionale bijeenkomsten over de strategische beleidsagenda 2014-2018. In Weert wisselden schoolbestuurders woensdag 18 september van gedachten over de thema's die centraal moeten staan in de werkzaamheden van de komende jaren,

  • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar regiobijeenkomsten voor eenpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld 2 of 3 scholen). Leden van de PO-Raad zijn van harte uitgenodigd om deel te...

Pagina's