• De PO-Raad zoekt een nieuw gezicht om haar Algemeen Bestuur verder mee te versterken. Leden van de PO-Raad die willen solliciteren naar deze functie, kunnen zich tot uiterlijk 30 september melden bij de werving en selectiecommissie.

  • Na honderd dagen in het zadel als voorzitter van de PO-Raad heeft Rinda den Besten er nieuwe ambities bij: Korte metten maken met de negativiteit over het onderwijs. ,,We zullen laten zien wat we doen en reëel zijn over wat wel en niet kan. En we mogen ook gewoon een keer trots zijn.’’

  • Eerst kiezen, dan delen is een project van de PO-Raad waarin de optimale koppeling tussen (onderwijskundig) beleid en financieel beleid centraal staat. Verschillende aspecten van Goed Financieel...

  • De PO-Raad organiseert na de zomervakantie drie masterclasses ter ondersteuning van schoolbestuurders bij hun verdere professionalisering. De Code Goed Bestuur staat daarbij centraal. U kunt zich daar nu voor inschrijven.

  • Deze masterclass vindt plaats in de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in het (semi-)publieke domein verbonden aan Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg gaat in deze masterclass in op toezicht, informatievoorziening en hoe de toezichthouder zijn eigen verantwoording kan organiseren.

  • Paul de Ruijter, auteur van het strategisch management handboek ‘Klaar om te wenden’, geeft inzicht in een denkmodel waarmee het maken van gedegen meerjarenbeleidsplannen u voortaan nog beter zal...

  • Hoe staat uw organisatie er financieel voor? Welke risico's spelen er in de externe en interne omgeving van de onderwijsinstelling? Hoe kunt u deze risico’s beheersen en welke rol speelt het...

  • De PO-Raad kijkt terug op een succesvol congres Bevlogen besturen maken het verschil. Wilt u nog eens nalezen wat er op 6 en 7 juni allemaal is gezegd en is gebeurd? Of was u niet bij het congres maar bent u wel nieuwsgierig naar wat de dagen allemaal hebben opgebracht? Lees en bekijk dan de visuele notulen.

  • De PO-Raad werkt aan een nieuwe strategische beleidsagenda 2014 - 2018. Die wordt in november aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. De beleidsagenda gaat in op vragen als: Waar moet het...

  • De PO-Raad werkt aan een nieuwe strategische beleidsagenda 2014 - 2018. Die wordt in november aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. De beleidsagenda gaat in op vragen als: Waar moet het...

Pagina's