• Sinds duidelijk werd dat ik voorzitter zou worden van de PO-Raad, lijkt de sector in de media en het publieke debat ‘hotter’ dan ooit. Even heb ik gedacht dat het mijn eigen subjectieve waarneming is – net als wanneer je zwanger bent, je alleen nog maar andere zwangere vrouwen ziet – maar ik geloof echt dat de afgelopen zes weken zeer turbulent zijn geweest.

  • Het nieuwe bestuur van de PO-Raad is vandaag officieel begonnen. Rinda den Besten, voormalig wethouder en locoburgemeester in Utrecht, voert als kersverse voorzitter de PO-Raad aan samen met vice-voorzitter Simone Walvisch. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur en zijn fulltime werkzaam voor de PO-Raad. Tegelijkertijd is ook het nieuwe Algemeen Bestuur van start gegaan.

  • Maandagmiddag 4 maart werd in Arnhem de eerste ledenbijeenkomst van de PO-Raad en de besturenorganisaties gehouden over de krimpproblematiek. De aanwezige schoolbesturen hebben een groot aantal...

  • De PO-Raad start binnenkort met een netwerk School & Omgeving. Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijs en omgeving in het...

  • De PO-Raad organiseert een interactieve werkbijeenkomst voor schoolbesturen over het versterken van maatschappelijk ondernemerschap. In de bijeenkomst is aandacht voor de manier waarop scholen...

  • De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging en erg complex: denk bijvoorbeeld aan de aanstaande modernisering van de Ziektewet. Als HRM-er in het primair onderwijs heeft u vaak te...

  • De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging en erg complex: denk bijvoorbeeld aan de aanstaande modernisering van de Ziektewet. Als HRM-er in het primair onderwijs heeft u vaak te...

  • Speciaal voor de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek "Finnish Lessons" was Sahlberg drie dagen in ons land. De PO-Raad organiseerde een diner waar leden met elkaar en met...

  • Deze week in de weblog de speech die Rinda den Besten op 22 januari uitsprak na haar benoeming tot voorzitter van de PO-Raad (per 1 april 2013): Allereerst wil ik jullie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal mijn uiterste best gaan doen om als voorzitter van de PO-Raad de vereniging, de schoolbestuurders, de sector en de leerlingen verder te brengen.

  • Dinsdag 22 januari jl. hield de PO-Raad haar ALV. Precies vijf jaar na de oprichting van de PO-Raad had deze ALV een vol programma. Met warm applaus werd Rinda den Besten benoemd als nieuwe...

Pagina's