• Kampt uw samenwerkingsverband met een forse negatieve (of positieve) vereveningsopgave? En wilt u advies van een financieel specialist of u hier op de goede manier mee omgaat? De PO-Raad en VO-raad bieden u een ondersteuningssessie op maat aan, waarin deskundigen van onderzoeks- en adviesbureau Infinite als critical friend met u meekijken naar de kansen en risico’s in uw situatie.

  • De vereveningsperiode is halverwege. Hoogste tijd om een tussenbalans op te maken. Eerste onderzoeksresultaten geven informatie over de gang van zaken binnen samenwerkingsverbanden po en vo met een...

  • Een stapeling aan financiële problemen maakt dat het voor diverse samenwerkingsverbanden en individuele schoolbesturen moeilijk is om passend onderwijs goed vorm te geven. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de bedrijfsvoering van het ministerie van Onderwijs. Ook vindt ze dat samenwerkingsverbanden inzichtelijker moeten maken waaraan zij hun geld besteden.

  • De invoering van passend onderwijs heeft grote gevolgen voor het speciaal onderwijs in regio’s waar fors is bezuinigd, zo meldt Nieuwsuur. Door de landelijke verevening gaan sommige regio's er de komende jaren financieel op vooruit, terwijl andere regio's veel moeten inleveren.

  • Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.