• Over twee weken kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De PO-Raad is al een tijdje druk met de verkiezingen. Zo hebben we onze verkiezingsinbreng bij veel politieke partijen en Tweede Kamerleden onder de aandacht gebracht. Wat ons betreft is het Nederlandse onderwijssysteem toe aan groot onderhoud. De coronacrisis laat niet alleen het belang van onderwijs als vitale sector zien, maar ontbloot ook al langer bestaande knelpunten en kwetsbaarheden in ons systeem. Leerlingen in een kwetsbare positie kwamen nog verder onder druk te staan en de al bestaande kansenongelijkheid is alleen maar verder toegenomen. We kampen met een fiks leraren- en schoolleiderstekort en ook de onderwijsresultaten laten een dalende lijn zien.

  • De PO-Raad wil de onderwijskwaliteit verbeteren en bepleit aanzienlijke vernieuwingen aan ons onderwijssysteem. De PO-Raad vraagt investeringen op het gebied van kindcentra, voorschoolse educatie, ontwikkelkansen voor alle kinderen, doorlopende leerlijnen en professionalisering van de sector. Met komende kabinetten willen we een heldere koers bepalen én varen voor de toekomst van ons onderwijs. Dit staat in de verkiezingsbrochure van de PO-Raad voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

  • Het is een traditie: een dag voor de echte Tweede Kamerverkiezingen mochten kinderen laten weten wat hun favoriete partij is. Dit jaar is dat GroenLinks.

  • “Het basisonderwijs is het fundament van het gehele onderwijsgebouw.” “Wil je kinderen kansen geven, moet je aan de basis beginnen.” Het zijn vaak gehoorde uitspraken van politici. Met de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 in zicht, komt het nu op daden aan. We hebben de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen naast elkaar gelegd en zeker op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT komt het primair onderwijs er bekaaid van af. Teleurstellend, vooral omdat er brede overeenstemming lijkt te bestaan over nut en noodzaak.

  • De lokale politiek ziet er na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart weer anders uit. Veel nieuwe raadsleden betreden de Gemeenteraad. Een van de belangrijke onderwerpen waar zij zich de komende vier jaar mee zullen bezighouden is uiteraard het onderwijs. De Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen van de PO-Raad biedt nuttige informatie voor de nieuwe raadsleden en andere lokale politici.

  • Over vier maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten worden nu de verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Leden van de verschillende politieke partijen kunnen per amendement wijzigingsvoorstellen doen.

  • Komend schooljaar wordt niet alleen het schooljaar van een nieuwe cao en de invoering van passend onderwijs. Het wordt ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Ben u daar al goed op voorbereid?