• Eén op de tien kleuters doet groep 2 twee keer, terwijl onderzoek aantoont dat dit meestal geen blijvend positief effect heeft. Dat is teveel, vinden zowel het ministerie van Onderwijs als de PO-Raad. Samen schreven zij een handreiking om scholen te helpen met alternatieven voor verlengd kleuteren. Gisteren werd het eerste exemplaar overhandigd aan de Koning Willem-Alexanderschool in Culemborg.