• Welke mogelijkheid geeft de cao po om verlof te verlenen voor niet-christelijke feestdagen?

    In de cao po is hiervoor geen bepaling opgenomen. In het po kan de werkgever in eigen beleid opnemen dat een werknemer op een niet-christelijke feestdag vakantieverlof kan opnemen of een werkgever kan verlof verlenen op grond van art. 8.8 cao po. Dit laatste is niet verplicht (de cao noemt dit namelijk niet), maar er zijn werkgevers die op grond van art. 8.8 cao po verlof verlenen op andere, niet-christelijke feestdagen.

    In de cao vo staat overigens wél de mogelijkheid om twee dagen verlof te krijgen bij een religieuze feestdag zoals het Offerfeest of Suikerfeest. 

  • De partner van de moeder krijgt vanaf 1 januari 2019 recht op een week geboorteverlof in de vier weken na de geboorte van hun kind. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waarin dat wordt geregeld.

  • De PO-Raad krijgt veel vragen van schoolbesturen over de berekening van werktijd, salaris en verlof bij korte contracten – zeg maar contracten korter dan een maand. Veel schoolbesturen willen weten...

  • De Arbeidsvoorwaardencommissie komt afhankelijk van cao-onderhandelingen diverse keren per jaar bij elkaar.

  • Een fulltimer heeft volgens de cao recht op 428 uur vakantie per jaar, inclusief feestdagen. Hoe bepaal ik het netto aantal uren vakantie?

    De algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de begripsbepalingen van artikel 1.1 CAO PO maken onderdeel uit van het vakantieverlof. Dit betekent dat bijvoorbeeld Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag van het verlof worden afgeschreven, als deze vallen op een werkdag van de werknemer. Uiteraard wordt een feestdag die in de vakantie valt, zoals Kerst, niet dubbel afgeschreven van het vakantieverlof. Tevens wordt er geen vakantieverlof afgeschreven indien de feestdag valt op de parttime dag van de werknemer.