• Medezeggenschapsraden in het onderwijs krijgen definitief meer inspraak. De Eerste Kamer stemde deze week in met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht dat dit regelt. Het versterken van medezeggenschap is belangrijk voor goed bestuur, vindt de PO-Raad. Wel verzet ze zich tegen een aparte wetswijziging die de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) het recht geeft mee te beslissen over de begroting van de schoolbesturen.

  • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt.

  • Schoolbestuurders moeten voortaan benoemd worden op basis van een openbaar profiel en de positie van de medezeggenschap moet sterker worden. Dat is de kern van het wetsvoorstel 'Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen' die Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.