• Loopt de medezeggenschapsraad van uw onderwijsorganisatie tegen een specifiek probleem aan en wilt u daar graag met een professionele trainer aan werken? Via het project Versterking medezeggenschap kunt u kosteloos hulp krijgen van een trainer of adviseur die uw medezeggenschap verder helpt. 

  • Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.

  • Medezeggenschapsraden in het onderwijs krijgen definitief meer inspraak. De Eerste Kamer stemde deze week in met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht dat dit regelt. Het versterken van medezeggenschap is belangrijk voor goed bestuur, vindt de PO-Raad. Wel verzet ze zich tegen een aparte wetswijziging die de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) het recht geeft mee te beslissen over de begroting van de schoolbesturen.

  • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt.

  • Gebrek aan kennis, weinig scholing, geen contact met andere medezeggenschapsraden, alleen vergaderen met de directeur erbij. Er is een wereld te winnen voor de medezeggenschapsraden en bestuurders die een Quickstart Medezeggenschap volgden. Zo blijkt uit de eerste ervaringen van twee trainers. Deze gratis startcursus werd verzorgd door trainers van de dragende organisaties van het project Versterking Medezeggenschap, waaronder de PO-Raad.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft extra budget toegezegd voor de training en begeleiding van medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Dit betekent dat inschrijving voor de succesvolle Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapraad én bestuurder op locatie, weer mogelijk is.

  • Schoolbestuurders moeten voortaan benoemd worden op basis van een openbaar profiel en de positie van de medezeggenschap moet sterker worden. Dat is de kern van het wetsvoorstel 'Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen' die Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

  • Op woensdag 11 november 2015 vindt het negende WMS congres plaats en vanaf nu kunt u zich inschrijven! Het programma is gericht op deskundigheidsbevordering, inhoudelijk en op het gebied van vaardigheden, versterking van medezeggenschap, en heeft ruime aandacht voor actuele thema’s.

  • Om het nieuwe schooljaar van start te kunnen gaan met goed georganiseerde medezeggenschap op school, kunnen schoolbesturen en hun medezeggenschapsraden (MR) een gratis training aanvragen. De training maakt deel uit van de campagne Versterking Medezeggenschap van PO-Raad, VO-raad, Algemene vereniging van Schoolleiders, scholieren, ouders en onderwijsbonden.