• Onze school wil een ZZP-er inzetten als vervanger voor een zieke leraar. Wordt dit vergoed door het Vervangingsfonds?

  Nee, het Vervangingsfonds vergoedt vervanging van een zieke leraar door een ZZP'er niet.

 • De uitzondering op de ketenregeling voor het primair onderwijs is opgenomen in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Tot 7 mei kan iedereen reageren op dit wetsvoorstel via de internetconsultatie. De PO-Raad sluit in haar reactie aan op de gezamenlijke reactie van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). Leden van de PO-Raad kunnen deze tekst ook gebruiken voor een reactie.

 • Negentien schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in Gelderland en Utrecht werken de komende jaren samen in het Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland-Utrecht.

 • Dit jaar kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs weer gebruik maken van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid voor het vervangen van zieke leraren. Net als vorig jaar kunnen ze van januari tot en met maart vervangers onder bepaalde voorwaarden onbeperkt inzetten. 

 • Door de Wet werk en zekerheid moest de sector primair onderwijs de manier waarop ze de vervanging van afwezige medewerkers organiseerde, stevig onder de loep nemen. Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij de inrichting van het vervangingsbeleid, hebben de PO-Raad en de vakbonden gezamenlijk de brochure Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017 gemaakt.

 • Door het lerarentekort hebben schoolbesturen in steeds meer delen van het land moeite om goede en gekwalificeerde invallers te vinden. Scholen zien zichzelf hierdoor steeds vaker genoodzaakt om uitzendbureaus in te schakelen voor de vervanging van leraren. Dat meldt dagblad Trouw vandaag.

 • De afgelopen maanden hebben schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik gemaakt van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid voor het vervangen van afwezige leraren. Van januari tot eind maart kunnen ze vervangers onder bepaalde voorwaarden onbeperkt inzetten. Hierdoor hoeven ze minder vaak leerlingen naar huis te sturen.

 • Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF/PF) hebben de meeste wijzigingen uit de CAO PO 2016-2017 doorgevoerd in hun reglementen.

 • De reglementen van Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn aangepast naar aanleiding van de nieuwe cao. Hierdoor kunnen schoolbesturen verder gaan met de invulling van hun vervangingsbeleid. Schoolbesturen die niet voldoende uit de voeten kunnen met het nieuwe reglement van Vervangingsfonds, hebben een extra mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

 • Op 1 juli wordt de nieuwe CAO PO 2016-2017 officieel van kracht. De PO-Raad en de vakbonden zijn op dit moment bezig met het schrijven van de officiële tekst van de cao. Die verschijnt zo snel mogelijk op de websites van de PO-Raad en de vakbonden.