• Staatssecretaris Sander Dekker wil bekijken of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag toe in een debat in de Tweede Kamer. Die sprak de hele dag over governance in het onderwijs.

  • De besturen in het primair onderwijs (PO) hebben het versterken van de bestuurskracht hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat de politiek de sector PO als eigen, unieke sector beschouwt, gezien haar diversiteit in bestuurlijke omvang en bestuursmodellen en haar relatief korte geschiedenis met professioneel bestuur. Het nemen van generieke maatregelen voor alle onderwijssectoren, doet geen recht aan het primair onderwijs. Dat was de boodschap van de PO-Raad donderdag aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.

  • Het Vervangingsfonds/Participatiefonds is op zoek naar een directeur. De directeur geeft samen met een adjunct directeur de dagelijkse leiding aan een gemeenschappelijk bestuursbureau van beide...

  • Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft vorige week besluiten genomen over een verandering van het reglement. De PO-Raad is van mening dat deze modernisering een stap in de goede richting is....

  • Op voordracht van de PO-Raad zijn per 1 april aanstaande vier bestuursleden benoemd in het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds. Deze vier bestuursleden zijn:...

  • Het kabinet heeft bij de miljoenennota 2012 op een aantal dossiers besluiten genomen, die relevant zijn voor de sociale lastenontwikkeling in het primair onderwijs in 2012. Hieronder valt onder...

  • Begin april schreef een groot aantal grote schoolbesturen een gezamenlijke brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds. Het initiatief tot de brief werd genomen door de...

  • Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) om een heroverweging van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap...

  • Minister van Bijsterveldt heeft in een AO (algemeen overleg) de Tweede Kamer laten weten de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds te willen afschaffen. Zij geeft aan dat het...

Pagina's