• Om het digitaal melden en afhandelen van verzuim via het Verzuimregister te verbeteren, heeft DUO de informatie op zijn site aangepast. De informatie is nu duidelijker en makkelijker te vinden. Ook vind je er meer handvatten om op de juiste manier ongeoorloofd verzuim te kunnen melden.

  • Net als in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zal het gebruik van het digitaal verzuimregister in het primair onderwijs verplicht worden gesteld. Het register moet het relatief verzuim en het aantal thuiszitters beter in beeld gaan brengen. Vanaf 1 januari 2017 zullen basisscholen en sbo-scholen in een aantal gemeenten proefdraaien met het register.

  • In november 2013 vinden weer vier inspirerende regiobijeenkomsten plaats over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema dit jaar is: ’Afspreken en aanspreken’. Doel van deze...