• Als schoolbesturen op inzichtelijke en transparante manier kunnen laten zien dat hun kwaliteit op orde is, kan de Inspectie ook meer afstand houden. Zo luidt op hoofdlijnen het standpunt van de PO-Raad over het toezicht van de toekomst waarmee de Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag instemde. De ALV ging daarnaast akkoord met het Convenant Privacy en met plannen voor de uitwerking van een visitatiestelsel voor besturen.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving. 

  • De PO-Raad organiseert op 8 november een terugkomdag voor besturen die deelnemen aan het collegiale visitatietraject. Het programma is tweeledig. In het eerste deel zullen we terugkijken op het...

  • Wilt u een kwaliteitsslag maken in uw bestuurlijk handelen? Wilt u meer inzicht krijgen in hoe te handelen naar de Code Goed Bestuur PO? Begin 2014 start er een nieuwe ronde Bestuurlijke Collegiale Visitaties. Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan!

  • Wegens grote belangstelling is de inschrijving voor de werkconferentie gesloten. Wij nodigen u graag uit voor de werkconferentie ‘Goed Bestuur’ op 28 september 2011 in Eindhoven. Tijdens de...