• Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een programma voor voor- en vroegschoolse (VVE) programme volgen tijdens de coronacrisis. Stichting PAS en Expertisecentrum Nederlands voeren een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-aanbieders, met subsidie van de ZonMw-call Wetenschap voor de praktijk. Werk je als professional in de voor- en vroegschoolse educatie? Dan zou het fijn zijn als je mee wilt werken aan dit onderzoek.

 • De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in het rapport ‘Investeren loont!’ dat vandaag verscheen. Deze bevinding sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad: het bevorderen van gelijke kansen begint bij investeren in het jonge kind.

 • De Tweede Kamer discussieerde op woensdag 7 september over de toekomst van onderwijs aan het jonge kind. Verschillende betrokkenen rondom kleuteronderwijs waren uitgenodigd om hun opvattingen hierover met de Kamer te delen. Mogelijke verbeterpunten: betere opleidingsmogelijkheden, meer ondersteuning in de klas en meer duidelijkheid over de ruimte die de Inspectie van het Onderwijs scholen biedt.

 • Onderwerp
  18-08-2016

  Twintig procent van de Nederlandse leerlingen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van twee jaar. Deze kinderen hebben geen beperking in de aanleg, hun achterstand komt door de omgeving waarin ze opgroeien. Dat is een probleem, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, haalt het deze amper meer in. En dat heeft gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een goede gezondheid. Lees verder

 • Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) hebben gekregen, lopen hun achterstand in vier jaar tijd tot de helft in. Dat blijkt uit het pre-COOL onderzoek dat staatssecretaris Dekker gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. De PO-Raad ziet de succesvolle pilot startgroepen als een voorbeeld van hoe een basisvoorziening voor alle peuters er uit zou kunnen zien.

 • De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Het huidige voorstel dat aangeboden is ter internetconsultatie, komt volgens de PO-Raad niet tegemoet aan het versnipperde aanbod voor jonge kinderen en geeft geen garantie voor toegang tot voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen.

 • De Tweede Kamer wil dat er betere criteria ontwikkeld worden om vast te stellen of een kind een onderwijsachterstand heeft. Dat kwam vandaag naar voren uit de stemmingen na een algemeen overleg van de Kamer vorige week. Nu wordt dit vastgesteld aan de hand van het opleidingsniveau van ouders. De PO-Raad pleit er al enige tijd voor om dit aan te passen en stuurde hierover onlangs een brief aan de Kamer. 

 • De PO-Raad is verheugd over berichten dat het kabinet alle peuters recht wil geven op kinderopvang. Daarmee krijgen zij gelijke kansen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kabinetsplannen lekten dinsdag uit via RTL Nieuws en NOS. De PO-Raad pleit al enkele jaren voor één toegankelijke basisvoorziening voor alle kinderen.  

 • Op maandag 5 oktober 2015 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een evenement georganiseerd voor mensen die samenwerken ‘voor de jeugd’. De Voor de Jeugd Dag vindt plaats in de...

 • Ook de Onderwijsraad vindt dat er einde moet komen aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen. In plaats daarvan is het belangrijk dat er geïntegreerde voorzieningen zijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Alle kinderen moeten daar toegang toe hebben en de overheid moet daarvoor betalen. Dit sluit aan bij het pleidooi van kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten.

Pagina's