• Het onderwijs aan toptalenten zit in de lift. Dat concludeert staatssecretaris Dekker deze week in de voortgangsrapportage over het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018. Steeds meer leraren besteden aandacht aan toptalenten in hun klas, zo blijkt uit een peiling. Ouders geven aan dat hun kinderen gebaat zijn bij de extra uitdaging die wordt aangeboden.

  • Passend onderwijs is volop in ontwikkeling, maar nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden nemen hun verantwoordelijkheid of benutten de ruimte die het wettelijke kader biedt bij de plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat staat in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs van staatssecretaris Dekker aan de Kamer.

  • Passend onderwijs heeft tijd, ruimte en vertrouwen nodig. Dit benadrukten diverse sprekers uit het onderwijsveld gisteren bij het ronde tafelgesprek over passend onderwijs in de Tweede Kamer.

  • Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.