• De PO-Raad vindt dat een veilig leerklimaat niet te verenigen is met de verklaringen die ouders bij sommige scholen moeten ondertekenen, waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Wij zijn blij met de verduidelijkende toelichting van de minister op eerdere uitspraken hierover tijdens het Kamerdebat over burgerschapsonderwijs op 9 november. Tijdens dit debat stelde de minister dat scholen homoseksualiteit wel mogen afkeuren, zolang ze maar zorgen voor een veilig leerklimaat voor alle leerlingen.

  • De PO-raad is een groot voorstander van versoepeling van de regels om een samenwerkingsschool te vormen om de gewenste diversiteit in een krimpende gemeenschap in stand te houden. Los van de bestuurlijke schaal is het primair onderwijs bij uitstek kleinschalig georganiseerd. Fusies van schoolbesturen en scholen mogen slechts marginaal door de overheid worden getoetst. Dat bepleit de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.