• Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden aan leerlingen die tijdelijk geen (volledig) onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Dat staat in de variawet, die eind vorig jaar door de Kamer is aangenomen. Op dit moment werkt de Inspectie van het Onderwijs aan een beleidsregel die duidelijkheid geeft over de werkwijze om tijdelijk deeltijdonderwijs vorm te geven in het regulier onderwijs.

  • Het is in het schooljaar 2014/2015 amper gelukt om het aantal kinderen en jongeren dat thuiszit en niet naar school gaat, te verminderen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Vooral de stijging in het aantal kinderen dat op medische gronden een leerplichtontheffing heeft gekregen van de Leerplichtambtenaar, baart zorgen.