• Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het scholen aan de grens met Duitsland en België makkelijker maken om les te geven in de taal van het buurland. Zo komt er een kenniscentrum dat scholen helpt bij het organiseren van buurtaalonderwijs en worden gemeenten, besturen en scholen beter geïnformeerd over de meerwaarde van het beheersen van Duits en Frans.

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder

  • Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in de Engelse, Duitse of Franse taal. De Eerste Kamer stemde op 29 september 2015 in met het wetsvoorstel over de voertaal in het primair onderwijs. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Wanneer de wet in werking treedt, wordt nog bepaald.

  • Op woensdag 8 januari 2014 heeft staatssecretaris Dekker (onderwijs) bekend gemaakt welke Nederlandse basisscholen komend schooljaar starten met volledig tweetalig onderwijs. Jonge leerlingen...