• Amper twee weken voordat de eerste leerlingen zich buigen over de eindtoets, adviseert het Centraal Plan Bureau (CPB) om die toets een belangrijkere rol te geven ín het schooladvies. Het CPB schaart zich daarmee achter de PO-Raad en diverse politieke partijen.

  • Onderzoek van het Centraal Planbureau wijst uit dat leerlingen in het primair onderwijs beter presteren wanneer ze les krijgen met klasgenoten van het zelfde niveau. Het CPB lijkt daarmee te pleiten voor het invoeren van parallelklassen.Dat schrijft de Volkskrant vandaag. De PO-Raad vindt deze vorm van vroegselectie onwenselijk.