• Het College van Toetsing en Examens (CvTE) heeft een brief naar alle schoolbestuurders, schoolleiders en examensecretarissen in het voortgezet speciaal onderwijs. In deze brief is de planning van de examenonderdelen bekend gemaakt.

  • Voortaan krijgen alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma. Minister Slob (Onderwijs) wil de leerlingen meer erkenning geven. Onlangs werd al aangekondigd dat ook alle leerlingen van het praktijkonderwijs een diploma krijgen.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft toegezegd dat ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een vmbo-techniekprofiel gebruik mag maken van de subsidieregeling vmbo techniek. Eerder hebben de PO-Raad, VO-raad en LECSO hierop aangedrongen in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Geef leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs ook een CJP Cultuurkaart. Die oproep doen veertien cultuur- en onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, aan minister Ingrid van Engelhoven (Onderwijs en Cultuur).

  • Maandag 10 juli vond op de Utrechtse vso-school STIP de aftrap plaats van het project 'Ingeschakeld', waarmee een initiatiefgroep de participatie op de arbeidsmarkt van jongeren uit voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs beter mogelijk wil maken. Rinda den Besten was hierbij aanwezig namens de PO-Raad.

  • De Tweede Kamer stelt dat schoolgaande leerlingen van achttien jaar en ouder die géén arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn ook daadwerkelijk Wajong moeten kunnen ontvangen. Dat staat in de motie Siderius die op 12 april is aangenomen.

  • De PO-Raad en VO-raad willen deelnemen aan het pensioenoverleg over de ABP-pensioenregeling. In twee afzonderlijke brieven roepen zij het bestuur van VSO op zo spoedig mogelijk hierover te overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken over de inrichting van het pensioenoverleg.

  • Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de ABP-pensioenregeling voor 2015.

  • Kennis, expertise, methodes en goede voorbeelden van projecten Herstart en Op de rails zijn voortaan terug te vinden in de Kennisbank Herstart en Op de Rails. Deze kennisbank biedt ondersteuning bij het samenstellen van passend arrangementen voor thuiszitters en leerlingen met ernstige gedragsproblemen.

  • Het VSO (werkgevers van overheid en onderwijs) en SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel) onderhandelen over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Wijzigingen in wet-en regelgeving maken die onderhandelingen noodzakelijk.

Pagina's