• Tijd: 12:00-17:00In de startfase van Vensters PO is geconstateerd dat niet alle indicatoren van Ventsters PO bruikbaar zijn voor het (V)SO. Daarom is gekozen voor een apart traject voor het (V)SO....

  • Hét Congres is een tweedaags onderwijscongres vol informatie, kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en expertise met gepassioneerde mensen uit het onderwijsveld. Dit jaar wordt het...

  • Naast de conceptwettekst Passend onderwijs ontvingen we vorige week ook de nota van wijziging rond de 'Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal...

  • Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in...

Pagina's