• De Tweede Kamer stelt dat schoolgaande leerlingen van achttien jaar en ouder die géén arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn ook daadwerkelijk Wajong moeten kunnen ontvangen. Dat staat in de motie Siderius die op 12 april is aangenomen.

  • >> vervolg van Participatiewet: meer mogelijkheden voor arbeidsbeperkten Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen geanalyseerd en functies gecreëerd aan de onderkant van de arbeidsmarkt....

  • Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet heeft als doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt door de hulp aan arbeidsgehandicapten te bundelen. Hierdoor zullen meer leerlingen die van het VSO komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

  • De Tweede Kamer staat achter de hoofdlijnen van de Participatiewet van minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Kleinsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Steun van de Kamer voor de plannen betekent dat op termijn minder leerlingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. De PO-Raad attendeert schoolbesturen erop dat daardoor meer VSO-leerlingen ‘naar arbeid’ zullen moeten worden toe geleid.