• “Het basisonderwijs is het fundament van het gehele onderwijsgebouw.” “Wil je kinderen kansen geven, moet je aan de basis beginnen.” Het zijn vaak gehoorde uitspraken van politici. Met de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 in zicht, komt het nu op daden aan. We hebben de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen naast elkaar gelegd en zeker op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT komt het primair onderwijs er bekaaid van af. Teleurstellend, vooral omdat er brede overeenstemming lijkt te bestaan over nut en noodzaak.

  • De afgelopen week stonden de media er weer bol van: het schooladvies. Sinds vorig schooljaar is het advies van de basisschool bepalend voor toelating tot de middelbare school. Dat maakt nieuwe krachten los in de sector. Dat basis- en middelbare scholen onderling afspraken maken over een goede afstemming juich ik toe, zolang het belang van de leerling daarbij centraal staat. 

  • Afgelopen zomervakantie sprak ik met Fabrice, een Franse wijnhandelaar, over zijn werk. Opvallend genoeg hoorde ik veel gelijkenis met mijn rol als bovenbouwleerkracht en mijn omgang met ICT in de klas:  ‘Ieder wijnjaar is anders en vraagt om een nieuwe zoektocht. De ene wijn is namelijk niet de andere wijn. Door invloeden kan een wijn anders smaken. Zo zijn er goede jaren en magere jaren’. Ik dacht aan het begin van een nieuw schooljaar.

  • Iedereen die in het onderwijs werkt, kent het: als de schoolvakantie nadert, kijk je automatisch terug op het afgelopen schooljaar. Ook wij gingen samen de hoogtepunten nog eens langs. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk ons congres, waar we meer dan vierhonderd mensen aan het denken en praten hebben gezet over de kennis voor morgen. We hebben genoten van de inspiratie, vrolijkheid en saamhorigheid van alle mensen die in en rond het primair onderwijs werken.  

  • Plotseling zag ik mijzelf op het scherm, als personage in een videogame. Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou meemaken. Wanneer ik met mijn handen bewoog, kon ik vliegende letters en cijfers vangen. Op bezoek bij Kennisnet kon ik onlangs even proeven aan allerlei ict-vernuftigheden. Zo kwam ik voor een camera terecht die me in het videospel projecteerde, een ict-toepassing die leerlingen helpt cijfers en letters te leren. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen meer gemotiveerd raken, beter presteren en sneller leren door dergelijke games en andere gerichte inzet van ict.

  • De kunst en de uitdaging van het onderwijs is leerlingen bagage mee te geven waarmee ze later als volwaardige burgers kunnen meedoen in de samenleving. Dat is een belangrijke taak, maar ook een ingewikkelde omdat de toekomst van die samenleving noch die van de arbeidsmarkt zich goed laat voorspellen. Er is geen glazen bol waarin we kunnen kijken.

  • “In Duitsland is een paradigma-shift gaande. Eerst vroeg de overheid scholen om iets aan gezondheid te doen (vraag). Nu laten we zien hoe een goede gezondheidsaanpak de school helpt hogere onderwijsresultaten te behalen (aanbod).”Prof. Dr. Peter Paulus – Universiteit Lüneburg Afgelopen zondag vertrok ik met een delegatie onderwijsbestuurders, schooldirecteuren, vakleerkrachten gym, mensen van het Ministerie van OCW, NOC*NSF en beleidsmedewerkers van scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar Duitsland. In ons buurland is men er al jaren van overtuigd dat bewegen en een gezonde leeromgeving een belangrijke voorwaarde is om alles uit een leerling te kunnen halen.

  • Het is inmiddels alweer tig jaar geleden dat ik in de zesde klas van de basisschool zat en mijn Cito-eindtoets moest maken. Erg vond ik dat niet. Ik vond het wel leuk eigenlijk, toetsen maken. En was er vrij goed in bovendien. Havo/vwo was de uitkomst van de Citotoets en dat viel me eigenlijk een beetje tegen.  Het advies van de meester van de zesde klas luidde ‘VWO’ en daardoor kwam ik, na een ‘determinatiebrugklas’, op het VWO terecht. Prima. 

  • Het werk van een (vice)voorzitter van de PO-Raad heeft op dit moment veel weg van een schaakspel. Bij de PO-Raad zijn we met verschillende trajecten tegelijk bezig om de belangen van het onderwijs te behartigen. Het is schaken voor gevorderden, op meerdere borden tegelijk.

  • Maandag 11 november wordt meer dan alleen de dag van Sint Maarten, waarop kinderen lampionnen knutselen op school en snoepjes bij elkaar zingen. Op 11 november wordt het startschot gegeven voor Vensters PO. Een ongelooflijk belangrijke dag voor de sector, omdat wij dan laten zien dat we transparant willen zijn over onze scholen en de onderwijskwaliteit.

Pagina's