• Vorige week donderdag werd - aan de hand van het advies van platform Onderwijs2032 - met experts, leraren schoolbestuurders en politici een debat gevoerd over wat voor onderwijs de leerlingen van nu nodig hebben om klaar te zijn voor de toekomst. Eén van de conclusies was dat er veel zinnige zaken in het advies staan. Het platform heeft een uitgebalanceerd advies uitgebracht. De hamvraag is wat er nou mee gaat gebeuren. Hoe worden de uitkomsten van het platform richtinggevend voor het onderwijs?

  • Het was een feestelijke dag, maandag 11 november: de dag waarop Vensters PO werd gelanceerd. Onder toeziend oog van veel geïnteresseerden drukte staatssecretaris Sander Dekker op de enterknop en zette www.scholenopdekaart.nl online.