• Diverse media besteedden afgelopen vrijdag uitgebreid aandacht aan het werkdrukakkoord dat het PO-Front sloot met het kabinet. Tegen dagblad Trouw zegt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, dat hij tevreden is omdat schoolteams zelf keuzes kunnen maken en de aanpak van werkdruk niet van bovenaf wordt bepaald. 

  • Naast werkgevers en werknemers in het onderwijs legt ook de Eerste Kamer zich niet neer bij de plannen van het kabinet toch op het onderwijs te bezuinigen. De Senaat wil hier meer van weten. Juist investeringen zijn hard nodig om in tijden van een lerarentekort een aantrekkelijke sector te kunnen zijn om in te werken.

  • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van voorbeeldbrieven voor ouders en voor medewerkers over de staking van 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe.

  • Minister Slob (Onderwijs) onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Scholen die geselecteerd waren voor de pilot Regelluwe scholen experimenteren hier nu al mee. De PO-Raad is voorstander van meer ruimte voor scholen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren.

  • Zelfs de Eerste Kamer is het niet gelukt de bezuiniging op onderwijs te voorkomen. In december nam de Senaat nog een motie aan om deze te schrappen, maar de minister van Economische Zaken antwoordt nu dat hij die motie niet gaat uitvoeren. Onbegrijpelijk en onverantwoord, vindt de PO-Raad. Hiermee wordt het extra geld om werkdruk te verminderen, een sigaar uit eigen doos.

  • Ondanks acties de afgelopen jaren om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk, zo blijkt uit de eindevaluatie van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’. Dit bewijst volgens de PO-Raad dat er snel meer geld moet komen voor schoolteams om de regel en -werkdruk aan te pakken.

  • Ongeveer vijftig scholen in het primair onderwijs kunnen maximaal 8000 euro subsidie krijgen om een eerste stap te zetten in het verminderen van de werkdruk. ,,Alle beetjes helpen, maar we hebben niet de illusie dat het probleem hiermee is op te lossen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • Leraren basisonderwijs staken voor hun salaris. De 270 miljoen in het regeerakkoord voldoet niet. Politici roepen vertwijfeld waar al die euro’s blijven en beklagen zich dat Nederland nog steeds niet wereldkampioen kennisland is. Schoolbesturen en PO-Raad roepen dat de bekostiging volstrekt ontoereikend is en geen rekening houdt met oplopende lasten. Begrijpt u het nog? schrijft schoolbestuurder Toine Janssen.

  • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 12 december.

Pagina's