• In de Volkskrant kondigen Jan van de Ven en Thijs Roovers aan dat ze met hun actiegroep PO in Actie een vakbond willen beginnen. In de krant zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, dat ze welkom zijn aan de cao-tafel, of ze vakbond zijn of niet.

 • In een podcast van Nu.nl vertelt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, waarom het primair onderwijs woensdagmiddag 29 november een Meet Up organiseert met minister Arie Slob (Onderwijs). Het PO-Front heeft bij hem een claim neergelegd van 1,4 miljard euro om de werkdruk te verminderen en de salarissen te verhogen.

 • Werkdruk kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Daardoor zijn er ook veel verschillende soorten oplossingen. Het is belangrijk dat leraren in hun team zelf kunnen bepalen hoe werkdruk op hun eigen school het beste kan worden aangepakt.

 • Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van een voorbeeldbrief voor ouders over de staking van 12 december.

 • Ik wil op school aan de slag met werkdruk, hoe pak ik dat aan?

  Werkdruk is een veelkoppig monster. Er zijn ontzettend veel aspecten die ervoor kunnen zorgen dat een leraar een hoge werkdruk ervaart. Die aspecten zijn verschillend per school en per persoon. Dat maakt dat de aanpak van werkdruk in moet spelen op deze verschillen.

  Volgens onderzoek van TNO kan werkdruk het best worden aangepakt door vijf stappen te doorlopen. Aan de hand van deze stappen wordt beschreven hoe scholen om kunnen gaan met werkdruk en welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn. 

  1. Bepalen of er sprake is van werkdruk

  Om werkdruk goed aan te pakken is het belangrijk dat scholen eerst de huidige situatie analyseren. In hoeverre is er op school sprake van werkdruk? De ervaren werkdruk is onderdeel van de RI&E cyclus. Speciaal voor het primair onderwijs heeft het Vervangingsfonds de Arbomeester ontwikkeld. De Arbomeester is het branche erkende instrument om een RI & E uit te voeren. In de week van de werkstress zal de Arbocatalogus PO een ‘Werkdrukspel’ lanceren. Dit Werkdrukspel kan worden gebruikt om het gesprek over werkdruk op school voeren.

  2. Achterhalen waar werkdruk vandaan komt

  Als is vastgesteld dat er op school inderdaad een hoge werkdruk wordt ervaren, is het belangrijk om te onderzoeken waar die precies vandaan komt. Maatregelen kunnen dan gerichter worden ingezet. Om uit te zoeken waar de werkdruk vandaan komt kan gebruik worden gemaakt van de werkdrukscan. De werkdrukscan is speciaal voor het primair onderwijs ontwikkeld door het Vervangingsfonds.

  3. Plan van aanpak opstellen

  Bij het verlagen van de werkdruk kunnen veel verschillende maatregelen worden genomen. Als duidelijk is waar het probleem precies vandaan komt, kan een plan van aanpak worden opgesteld. Voor een aantal knelpunten biedt de Arbocatalogus PO manieren om ze op te lossen. Ook wordt op de website van de Arbocatalogus PO verwezen naar andere websites en instanties waar bruikbare informatie over het oplossen van werkdruk kan worden gevonden. Wij willen dat leraren en teams zo veel mogelijk zeggenschap krijgen over de aanpak van werkdruk bij hun op school.

  4. Plan van aanpak uitvoeren

  Als er een plan van aanpak ligt over hoe werkdruk kan worden verlaagt, moet het plan uiteraard worden uitgevoerd.

  5. Evaluatie

  Nadat het plan van aanpak is uitgevoerd, moet worden geëvalueerd of het plan het beoogde effect heeft gehad. Is de werkdruk ook echt verlaagd? En welke maatregelen werken wel en niet?

  Voor meer informatie over de aanpak, kijk op de website van TNO.

  Meer weten?

  Kijk ook eens bij het thema Werkgeverszaken of het onderwerp HRM.

 • Onnodige regels, grote klassen, veel administratie. Ze leveren leerkrachten kopzorgen en vooral veel werkdruk op, blijkt steevast uit onderzoek en enquêtes. Al langere tijd is duidelijk dat hoge werkdruk in het primair onderwijs een serieus probleem is. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Deze week besteden veel organisaties aandacht aan werkdruk in het kader van de Week van de Werkstress.

 • Leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn vaak zoveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording dat ze te weinig tijd overhouden voor hun werk. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende administratieve druk.

 • Een belangrijke oorzaak voor de werkdruk in het primair onderwijs is het gebrek aan extra handen in de klas, zegt Rinda den Besten in de Groene Amsterdammer. 'Er gaat gewoon te weinig geld naar het basisonderwijs'. 

 • Het nieuwe kabinet trekt miljoenen extra uit voor onderwijs. Maar de investering gaat te langzaam en de nood is te hoog, zegt de PO-Raad in dagblad Trouw

Pagina's