• Ik wil op school aan de slag met werkdruk, hoe pak ik dat aan?

  Werkdruk is een veelkoppig monster. Er zijn ontzettend veel aspecten die ervoor kunnen zorgen dat een leraar een hoge werkdruk ervaart. Die aspecten zijn verschillend per school en per persoon. Dat maakt dat de aanpak van werkdruk in moet spelen op deze verschillen.

  Volgens onderzoek van TNO kan werkdruk het best worden aangepakt door vijf stappen te doorlopen. Aan de hand van deze stappen wordt beschreven hoe scholen om kunnen gaan met werkdruk en welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn.  

  1. Bepalen of er sprake is van werkdruk
  Om werkdruk goed aan te pakken is het belangrijk dat scholen eerst de huidige situatie analyseren. In hoeverre is er op school sprake van werkdruk? De ervaren werkdruk is onderdeel van de RI&E cyclus. Speciaal voor het primair onderwijs heeft het Vervangingsfonds de Arbomeester ontwikkeld. De Arbomeester is het branche erkende instrument om een RI & E uit te voeren. In de week van de werkstress zal de Arbocatalogus PO een ‘Werkdrukspel’ lanceren. Dit Werkdrukspel kan worden gebruikt om het gesprek over werkdruk op school voeren.

  2. Achterhalen waar werkdruk vandaan komt
  Als is vastgesteld dat er op school inderdaad een hoge werkdruk wordt ervaren, is het belangrijk om te onderzoeken waar die precies vandaan komt. Maatregelen kunnen dan gerichter worden ingezet. Om uit te zoeken waar de werkdruk vandaan komt kan gebruik worden gemaakt van de werkdrukscan. De werkdrukscan is speciaal voor het primair onderwijs ontwikkeld door het Vervangingsfonds.

  3. Plan van aanpak opstellen
  Bij het verlagen van de werkdruk kunnen veel verschillende maatregelen worden genomen. Als duidelijk is waar het probleem precies vandaan komt, kan een plan van aanpak worden opgesteld. Voor een aantal knelpunten biedt de Arbocatalogus PO manieren om ze op te lossen. Ook wordt op de website van de Arbocatalogus PO verwezen naar andere websites en instanties waar bruikbare informatie over het oplossen van werkdruk kan worden gevonden. Wij willen dat leraren en teams zo veel mogelijk zeggenschap krijgen over de aanpak van werkdruk bij hun op school.

  4. Plan van aanpak uitvoeren
  Als er een plan van aanpak ligt over hoe werkdruk kan worden verlaagt, moet het plan uiteraard worden uitgevoerd.

  5. Evaluatie
  Nadat het plan van aanpak is uitgevoerd, moet worden geëvalueerd of het plan het beoogde effect heeft gehad. Is de werkdruk ook echt verlaagd? En welke maatregelen werken wel en niet?

  Voor meer informatie over de aanpak, kijk op de website van TNO.

 • Onnodige regels, grote klassen, veel administratie. Ze leveren leerkrachten kopzorgen en vooral veel werkdruk op, blijkt steevast uit onderzoek en enquêtes. Al langere tijd is duidelijk dat hoge werkdruk in het primair onderwijs een serieus probleem is. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Deze week besteden veel organisaties aandacht aan werkdruk in het kader van de Week van de Werkstress.

 • Leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn vaak zoveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording dat ze te weinig tijd overhouden voor hun werk. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende administratieve druk.

 • Een belangrijke oorzaak voor de werkdruk in het primair onderwijs is het gebrek aan extra handen in de klas, zegt Rinda den Besten in de Groene Amsterdammer. 'Er gaat gewoon te weinig geld naar het basisonderwijs'. 

 • Het nieuwe kabinet trekt miljoenen extra uit voor onderwijs. Maar de investering gaat te langzaam en de nood is te hoog, zegt de PO-Raad in dagblad Trouw

 • Zo'n 60.000 leraren uit het hele land kwamen donderdag bijeen in het Zuiderpark in Den Haag. Zij voerden actie voor meer salaris en minder werkdruk. Ondertussen was het bij de PO-Raad in Utrecht 'bring your kids to work-day'. De staking in beeld gebracht.

 • Om de werkdruk voor leraren te verlagen, trekt het nieuwe kabinet bijna 500 miljoen euro uit. Dat meldt RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. De PO-Raad is hier blij mee maar zal ook kritisch kijken waar het geld vandaan komt.

 • 'Die 270 miljoen verandert niets aan onze stakingsplannen. We hebben al tijden een claim van 900 miljoen voor salarissen en 500 miljoen voor verlichten van de werkdruk. Dat is het totaalpakket, wat we hebben berekend en waar we voor gaan', stelt de PO-Raad in het Dagblad van het Noorden.

Pagina's