• Leraren gaan gebukt onder een te hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma De Monitor. De PO-Raad maakt zich zorgen en vindt het belangrijk dat leraren zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun leerlingen. Ze pleit voor een betere structurele bekostiging waardoor ondersteunend personeel niet wegbezuinigd hoeft te worden en leraren administratief werk niet langer allemaal zelf hoeven te doen.

  • Hoe staat het ervoor met de werkdruk in het basisonderwijs? In haar uitzending van 10 januari aanstaande duikt De Monitor in dit onderwerp. De Monitor is een onderzoeksjournalistiek programma van KRO/NCRV. In een aflevering van ruim 25 minuten wordt onder meer verteld hoe hoog de werkdruk is die leraren ervaren en wat eraan wordt gedaan om die te verminderen. Ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, is voor het programma geïnterviewd.

  • Pagina

    Onderwijsvakbonden, kabinet en PO-Raad hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. In deze factsheet staat beschreven welk proces...

  • In navolging van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met initiatieven voor het scheppen van meer duidelijkheid over onderwijsregels. Scholen en docenten blijken vaak meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is, omdat niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Door deze onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk te inventariseren, openbaar te maken en er uitleg over te geven, wil het departement duidelijkheid scheppen.

  • 'De Tweede Kamer en staatssecretaris Sander Dekker waren vorige week duidelijk: Er komen geen landelijke normen voor de klassengrootte. Ze bespraken de oproep van de vakbond ‘Leraren in Actie’. Die pleitte voor een klas van maximaal 28 leerlingen volgend schooljaar. Na drie jaar zou de omvang maximaal 24 mogen zijn. Het ging Leraren in Actie zowel om het voortgezet als om het primair onderwijs. Ze hadden dit onderwerp via een burgerinitiatief (een petitie tegen grote klassen) op de politieke agenda gekregen.

Pagina's