• Scholen krijgen hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. Het ministerie van Onderwijs wil er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven. De PO-Raad vindt dat de overheid daarnaast overbodige regels moet schrappen. Ook de inzet van ICT kan helpen de werkdruk te verminderen, blijkt uit een peiling.

  • De Arbocatalogus Primair Onderwijs wordt de komende tijd uitgebreid met tips en trucs om werkdruk te voorkomen en aan te pakken. Op het congres ‘Werkdruk: zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?’ kunt u...

  • Maakt ICT het geven van onderwijs makkelijker of juist niet? Om antwoord te vinden op deze vraag, houden Kennisnet, PO-raad, Schoolinfo en VO-raad een peiling onder leraren, en directeuren uit het po en vo. Doe ook mee of verspreid de peiling onder uw leraren.

  • Leraren gaan gebukt onder een te hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma De Monitor. De PO-Raad maakt zich zorgen en vindt het belangrijk dat leraren zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan hun leerlingen. Ze pleit voor een betere structurele bekostiging waardoor ondersteunend personeel niet wegbezuinigd hoeft te worden en leraren administratief werk niet langer allemaal zelf hoeven te doen.

  • Hoe staat het ervoor met de werkdruk in het basisonderwijs? In haar uitzending van 10 januari aanstaande duikt De Monitor in dit onderwerp. De Monitor is een onderzoeksjournalistiek programma van KRO/NCRV. In een aflevering van ruim 25 minuten wordt onder meer verteld hoe hoog de werkdruk is die leraren ervaren en wat eraan wordt gedaan om die te verminderen. Ook Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, is voor het programma geïnterviewd.

  • Pagina

    Onderwijsvakbonden, kabinet en PO-Raad hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. In deze factsheet staat beschreven welk proces...

  • In navolging van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met initiatieven voor het scheppen van meer duidelijkheid over onderwijsregels. Scholen en docenten blijken vaak meer regeldruk te ervaren dan er werkelijk is, omdat niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. Door deze onduidelijkheden en andere klachten over regeldruk te inventariseren, openbaar te maken en er uitleg over te geven, wil het departement duidelijkheid scheppen.

Pagina's