• De roep om een beter salaris voor leraren in het primair onderwijs klinkt steeds luider. De PO-Raad staat vierkant achter dit pleidooi en roept al enkele jaren om een betere beloning voor leerkrachten. Steeds meer media besteden nu aandacht aan dit geluid. 

  • In de aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. In deze tweede editie ‘de beste leraren voor de klas’. Wat zijn de wensen van de PO-Raad, in welke mate leeft het onderwerp in de sector en wat beloven de partijen in hun programma’s?

  • Scholen krijgen hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. Het ministerie van Onderwijs wil er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven. De PO-Raad vindt dat de overheid daarnaast overbodige regels moet schrappen. Ook de inzet van ICT kan helpen de werkdruk te verminderen, blijkt uit een peiling.

  • De Arbocatalogus Primair Onderwijs wordt de komende tijd uitgebreid met tips en trucs om werkdruk te voorkomen en aan te pakken. Op het congres ‘Werkdruk: zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?’ kunt u...

  • Maakt ICT het geven van onderwijs makkelijker of juist niet? Om antwoord te vinden op deze vraag, houden Kennisnet, PO-raad, Schoolinfo en VO-raad een peiling onder leraren, en directeuren uit het po en vo. Doe ook mee of verspreid de peiling onder uw leraren.

Pagina's