• Is een kortere zomervakantie de oplossing voor de overuren die leraren maken? vraagt dagblad Trouw zich af in een artikel. De PO-Raad vindt dat werkdruk, overwerken en de oplossingen hiervoor onderwerp van gesprek moet zijn tussen schoolteams en hun schoolbestuur.

  • Ongeveer de helft van de werknemers met een 'pedagogisch beroep', waaronder leraren in het primair en voortgezet onderwijs, werkt meer uren dan in hun contract staat. Het overwerken vertoont bovendien een stijgende lijn, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen managers maken vaker overuren.

  • Wilt u de werkdruk op uw school aanpakken? Neem dan deel aan het project Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO. Hierbij gaat u binnen het team samen aan de slag met een bewezen effectieve methode om de werkdruk op uw school te verminderen.

  • De scholen en schoolbesturen zijn druk bezig met de aanpak van de werkdruk. De PO-Raad en vakbonden hebben nu nog een aantal veelgestelde vragen over het werkdrukakkoord voor werkgevers en werknemers op een rij gezet.

  • Wat houdt ruimte bieden aan schoolteams eigenlijk in? En wat betekent dit voor je rol en verantwoordelijkheid als schoolbestuurder? Welke consequenties heeft dit voor de nieuwe cao? In dit interview gaan voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen hier verder op in.

  • De werkdrukmiddelen worden per brinnummer toegekend. Mogen we die middelen bundelen en bovenschools inzetten?

    Nee. Het bestedingsplan wordt op schoolniveau bepaald en vereist instemming door de PMR van de school.

  • Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen meer informatie over het werkdrukakkoord. In een factsheet staat beschreven welk proces elke school dient te doorlopen. Het schoolbestuur bewaakt daarbij de kaders en ondersteunt het proces.

  • Als bestuurslid van NOC*NSF was ik in een dik skipak getuige van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Ik heb een week lang ontzettend genoten van diverse prachtige wintersporten, gecombineerd met bestuurlijke verplichtingen en het aanmoedigen van TeamNL. Terwijl ik keek naar de geweldige prestaties van topsporters vroeg ik mij af wat het onderwijs kan leren van de sport.

Pagina's