• Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte is het digitale Platform Werkdruk ontwikkeld, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Leraren, schoolleiders, beleidsmedewerkers en schoolbestuurders kunnen hier terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in primair onderwijs aan te pakken.

  • De werkdrukmiddelen worden per brinnummer toegekend. Mogen we die middelen bundelen en bovenschools inzetten?

    Nee. Het bestedingsplan wordt op schoolniveau bepaald en vereist instemming door de PMR van de school.

Pagina's