• Diverse scholen zetten eventmanagers in om de werkdruk voor leraren te verminderen, berichten diverse media. Dit laat zien dat scholen zelf met hun teams kiezen hoe ze het werkdrukgeld inzetten.

  • Werkdruk aanpakken? Kom naar de stappensessies en ga aan de slag...

  • We hebben aangekondigd dat we stoppen met de samenwerking binnen het PO-front. Met een goed gevoel kijken we terug. We hebben samen mooie dingen bereikt, 270 miljoen euro bijvoorbeeld voor lerarensalarissen en 430 miljoen om werkdruk te bestrijden.

  • Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte is het digitale Platform Werkdruk ontwikkeld, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Leraren, schoolleiders, beleidsmedewerkers en schoolbestuurders kunnen hier terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in primair onderwijs aan te pakken.

  • De werkdrukmiddelen worden per brinnummer toegekend. Mogen we die middelen bundelen en bovenschools inzetten?

    Nee. Het bestedingsplan wordt op schoolniveau bepaald en vereist instemming door de PMR van de school.

Pagina's