• Samenwerkingsverbanden krijgen iets meer tijd om een zogenoemde opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen passend onderwijs. De opting out verklaring zou in eerste instantie uiterlijk 1 juni 2014 bij DUO ingediend moeten zijn, maar aanvragen worden alsnog tot en met 15 augustus 2014 in behandeling genomen indien ze compleet zijn.

  • U herkent het vast wel: er is een mooi plan gemaakt maar vervolgens verdwijnt het in de kast en wordt geen actiepunt uitgevoerd. Wat kunt u daaraan doen? Hoe zorgt u ervoor dat een plan niet voor...

  • De onderwijsvakbonden en PO-Raad hebben constructief overleg gevoerd over een nieuwe cao po voor 2014 en verder. Partijen hebben besloten het overleg woensdag 25 juni voort te zetten. De aard van...

  • Het UWV organiseert dit najaar weer enkele congressen speciaal voor werkgevers uit de sector Overheid en Onderwijs. Dit jaar zal het eerste congres plaatsvinden op donderdag 18 september 2014. De...

  • Het VSO (werkgevers van overheid en onderwijs) en SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel) onderhandelen over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Wijzigingen in wet-en regelgeving maken die onderhandelingen noodzakelijk.

  • Op de voorpagina van Dagblad Trouw van 27 mei 2014 reageert Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur. Hooge stelt dat scholen waar veel juffen in deeltijd werken, zorgen voor 'eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren', aldus de krant. Den Besten wil niet direct zeggen dat het deeltijdwerk problematisch is.

  • Op vrijdag 27 juni 2014 organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO)  een informatiebijeenkomst voor leraren die een promotiebeurs willen aanvragen. De bijeenkomst...

  • De Tweede Kamer is begonnen aan de laatste eindsprint voor de zomervakantie. Voor het primair onderwijs komen er een aantal grote debatten aan: over krimp, passend onderwijs en de toekomst van het onderwijstoezicht. In aanloop daar naartoe voert de PO-Raad verschillende gesprekken met Tweede Kamerleden en hun medewerkers.

  • De PO-Raad heeft afgelopen maanden van haar leden veel vragen gehad over hoe om te gaan met invallers die in de Ziektewet terecht komen nadat hun dienstverband is afgelopen. In dit artikel leggen wij de regels uit.

  • Begin april heeft het kabinet een besluit genomen over nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de pensioenfondsen in economisch slechte tijden niet in de problemen komen.

Pagina's