• Uit onderzoek in opdracht van CPS blijkt dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs dit jaar massaal bezuinigen op onderwijzend personeel. De scholen zullen daardoor minder en dus grotere...

  • De PO-Raad en de VO-raad hebben gezamenlijk een brief aan de kamer gestuurd ter voorbereiding op het debat over de evaluatie van de Wet medezeggenschap op 27 juni. Daarin pleiten we niet voor verdere wettelijke regels, maar tijd voor de sector om de medezeggenschap in de scholen te versterken.

  • De leerlingenaantallen dalen en leraren gaan later met pensioen. Startende leraren komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang. Door...

  • Begin juni hebben alle schoolbesturen een uitnodiging (via e-mail) ontvangen om een on line enquete in te vullen over de praktijk van arbeidsvoorwaardenregelingen en de wensen voor de CAO PO....

  • De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Dit heeft echter wel gevolgen voor sociale plannen, die reeds...

  • De PO-Raad doet begin juni een onderzoek onder alle schoolbesturen naar de praktijk van arbeidsvoorwaardenregelingen en de wensen voor de CAO PO. Alle schoolbesturen krijgen begin juni een...

  • Op 29 mei ,1 en 5 en 12 juni 2012 organiseert de PO-Raad in samenwerking met Mercer en Marsh een aantal bijeenkomsten voor leden met als thema: Kostenbeheersing arbeidsongeschiktheid. Op deze...

  • Minister Van Bijsterveldt heeft de data voor de zomervakantie 2013 vastgesteld. De vakantie in het primair onderwijs is gepland op: 29 juni t/m 11 augustus 2013 in regio zuid 6 juli t/m 18 augustus...

  • De PO-Raad heeft van een aantal schoolbesturen in het speciaal onderwijs vernomen dat de vakbonden aangeven geen sociale plannen te willen ondertekenen als gevolg van de ontstane politieke situatie...

  • In januari heeft de PO-Raad samen met de vakbonden in een brief aan de minister om opheldering gevraagd over het controleprotocol en de bekostiging van ontslagvergoedingen. De minister heeft op 12...

Pagina's