• De PO-Raad organiseert een aantal keren per jaar een bijeenkomst Kennisgroep P&O) voor schoolbestuurders en directeuren met P&O in hun portefeuille en voor P&O-ers. Doel van de...

  • De PO-Raad en de VO-raad hebben er bij de Tweede Kamer voor gepleit om één ontslagregime voor de gehele sector in te voeren met instandhouding van de Commissies van Beroep voor zowel bijzonder...

  • Op voordracht van de PO-Raad zijn per 1 april aanstaande vier bestuursleden benoemd in het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en de Stichting Participatiefonds. Deze vier bestuursleden zijn:...

  • In verschillende media heeft de PO-Raad gereageerd op het rapport 'Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs' van DUO Onderwijsonderzoek. Voorzitter Kete Kervezee reageerde 's middags op...

  • podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, staat weer online. Met deze keer artikelen over: de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs uit Amsterdam en de vraag of deze landelijk inzetbaar is, wat we...

  • De werkdruk in zowel het primair als het voortgezet onderwijs is hoog. Van de leraren in het primair onderwijs ervaart 84% de werkdruk als hoog of zelfs zeer hoog. Dit geldt met name voor leraren...

  • De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke staking tegen de bezuiniging op Passend onderwijs op 6 maart 2012, voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs...

  • Schoolbesturen kunnen niet anders dan nu al anticiperen op de nieuwe wetgeving over Passend onderwijs, en zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen. De PO-Raad...

  • In januari kwam het ABP met het bericht dat de pensioenpremie omhoog gaat met 2% en dat volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Intussen is de indexatieachterstand voor opgebouwde...

  • Tijdens de ALV van 11 januari 2012 hebben de leden van de PO-Raad zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord over de gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs. De vakbonden zijn op...

Pagina's