• Onlangs bracht de Onderwijsraad een advies uit over prestatiebeloning. De PO-Raad zet in een brief aan de regionale dagbladen uiteen waarom het Nederlandse onderwijsveld niet zit te wachten op een...

  • De kans op voortijdig vertrek van startende schoolleiders in het primair onderwijs verkleint door coaching van ervaren schoolleiders. Starters raken sneller ingewerkt, zijn professioneler en voelen...

  • Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in...

  • De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De...

  • Door de bezuinigen op Passend onderwijs moet ook het Twentse schoolbestuur Attendiz vele ambulant begeleiders ontslaan. Zie bericht in Twentsche Courant Turbantia.

  • De PO-Raad kijkt kritisch naar het advies ‘Excellente leraren als inspirerend voorbeeld’ van de Onderwijsraad. Wij kunnen ons wel vinden in de suggestie om excellentie te gebruiken voor...

  • De PO-Raad is zeer verbaasd over de manier waarop staatssecretaris Zijlstra een experiment met prestatiebeloning vorm gaat geven. Hij gaat op de stoel van de werkgevers in het onderwijs zitten. ...

  • Uit promotieonderzoek van Mark Huijben blijkt dat onderwijs een van de sectoren is met de minste overhead. Bezuinigingen in het onderwijs zullen volgens hem dan ook nadelige gevolgen hebben voor...

  • De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten...

  • De PO-Raad organiseert op 3, 8 en 15 maart regionale bijeenkomsten voor schoolbesturen naar aanleiding van de dreigende bezuinigingen op Passend onderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekken we...

Pagina's