• Heeft u ondersteuning nodig bij het invoeren van de functiemix? U kunt bij het ministerie van OCW ondersteuning-op-maat van Functiemix Ambassadeurs aanvragen. Functiemix Ambassadeurs zijn collega...

  • Door berichtgeving van CNVO in hun blad ‘Schooljournaal’ is verwarring ontstaan over de vervanging van LB-leraren. In verband met de invoering van de functiemix is dit een actueel thema. Volgens...

  • De Nota Werken in het onderwijs (WIO) 2011 is door het ministerie als bijlage van de miljoenennota gepubliceerd. In de nota wordt gerapporteerd over de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn...

  • De PO-Raad en VO-raad organiseerden donderdag 7 oktober een onderwijsdebat in het kader van de Nationale Onderwijsweek. Politici discussieerden met elkaar, met journalisten en met mensen uit het...

  • Bij geschillen over de uitvoering van de medezeggenschap kunnen schoolbestuurders, schoolleiders en de leden van de medezeggenschapsraden terecht bij de onafhankelijke Stichting Onderwijsgeschillen...

  • Per 1 augustus 2010 vindt een bezuiniging plaats op de rugzak SBO en de ambulante begeleiding cluster 3 en 4. Die bezuiniging is omvangrijk. Het is mogelijk dat schoolbesturen zich als gevolg van...

  • Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft zijn kennisportaal www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/ vernieuwd. De snel groeiende hoeveelheid kennis, cijfers en praktijkvoorbeelden vormen de...

  • De PO-Raad is deze week door verschillende media gevraagd naar haar mening over het afschaffen van de vrije woensdagmiddag. Wij vinden het belangrijk dat scholen hun eigen keuze kunnen maken, die...

  • De impact van aantastingen van de veilige sfeer op school kan enorm groot zijn. De veiligheid is voor een belangrijk deel te realiseren door een zorgvuldig preventiebeleid en door een effectieve...

  • De bekostiging van de functiemix in het PO start met de bekostiging voor het schooljaar 2010-2011. Nu de Regeling personele bekostiging PO voor dat schooljaar uit is, moet ook duidelijk zijn...

Pagina's