• De PO-Raad heeft een brochure gemaakt over de functiemix PO. De brochure gaat nader in op de functiedifferentiatie, vanuit het perspectief van de werkgever. Daarbij zijn de financiële gevolgen niet...

  • “Bezuinigingen op het basisonderwijs en speciaal onderwijs van zo’n omvang gaan rechtstreeks ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Dat is volstrekt onacceptabel.” Dat zegt Kete Kervezee,...

  • Zoals al eerder bericht, is het ministerie van plan om per 1 augustus 2010 een tweetal bezuinigingen door te voeren. De eerste bezuiniging betreft de vermindering van de rugzak voor het SBO. De...

  • De val van het kabinet heeft onze plannen om te komen met een toekomstagenda voor het primair onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Aangezien er geen kabinet is dat gaat beslissen over de...

  • De PO-Raad heeft kennis genomen van de nieuwe portefeuilleverdeling op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De portefeuille van minister Rouvoet biedt kansen voor meer samenhang in...

  • De PO-Raad heeft met de vakbonden en OCW oplossingen ontwikkeld voor de belangrijkste knelpunten bij de invoering van de functiemix. Daarnaast hebben we de ervaringen van een aantal pilots...

  • De PO-Raad heeft kennis genomen van de val van het kabinet. Wij hopen dat dit geen pas op de plaats betekent voor het primair onderwijs en de leerlingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs....

  • Voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen gaat de PO-Raad in gesprek met de leden over de belangrijkste thema’s voor de nieuwe CAO-PO 2010. Hiervoor nodigen wij alle schoolbesturen van harte uit. De...

Pagina's