• Veel van onze leden vragen ons of het wel verstandig is om nu een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Zij maken zich zorgen of zij straks, bij ingang van de nieuwe Wet werk en zekerheid, ineens deze medewerkers vast in dienst zullen hebben. Dit is niet het geval; de nieuwe regeling gaat pas gelden voor arbeidsovereenkomsten die na ingang van de nieuwe wet worden afgesloten.

  • Op 31 januari wordt duidelijk of pensioenfonds ABP haar pensioenen al dan niet hoeft te verlagen en of maatregelen uit het herstelplan kunnen worden beëindigd. Op 3 februari organiseert het pensioenfonds hierover een webbijeenkomst. Wie op de hoogte wil blijven of mee wil praten, kan zich voor dit webinar aanmelden.

  • De PO-Raad is blij dat via het Nationaal Onderwijsakkoord en de begroting 2014/Herfstakkoord extra geld is uitgetrokken voor het primair onderwijs. Dat geld is hard nodig. In dit kader wordt onder andere komende maand december een bedrag van in totaal 381 miljoen euro uitgekeerd aan schoolbesturen in het primair onderwijs. Wat deze ontwikkelingen voor individuele besturen betekent, is hier te lezen.

  • Per 1 januari 2014 is de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden een feit. Dit betekent dat de werknemersorganisaties en de PO-Raad in de CAO nu ook afspraken kunnen maken over de primaire arbeidsvoorwaarden, en hierdoor een beter op elkaar afgestemd arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen.

  • PO-Raad en vakbonden starten maandag 11 november met onderhandelingen over de CAO PO 2014. Hier vindt u de inzet van de PO-Raad voor die onderhandelingen. Na de interessante gesprekken die we in...

  • Geef u dan nu op voor de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. Uit alle inzendingen worden voor het primair onderwijs vijf jaarverslagen genomineerd.

  • Leraren gaan jaarlijks weer meer verdienen. De nullijn voor het onderwijs is van tafel, waardoor de lonen vanaf 2015 meestijgen met de inflatie. Daarnaast krijgen primair en voortgezet onderwijs samen 150 miljoen euro zodat werkgelegenheid in het onderwijs behouden blijft. Dat zijn enkele belangrijke afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord. ,,Het Nationaal Onderwijsakkoord is een stap in de goede richting’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • In 2014 veranderen belangrijke elementen van de ABP-pensioenregeling. Werknemers bij overheids- en onderwijsinstellingen gaan minder pensioenpremie betalen. Dat is het gevolg van afspraken die de sociale partners hebben gemaakt in een pensioenonderhandelaarsakkoord.

  • De PO-Raad noemt het Nationaal onderwijsakkoord een belangrijke stap vooruit. De sectororganisatie voor primair onderwijs is vooral blij dat afspraken zijn gemaakt over het behoud van...

  • Nog even en schoolbesturen krijgen te maken met de Modernisering Ziektewet. Hoewel zij in de praktijk pas op 1 januari 2014 iets van deze wet gaan merken, is het zaak dat zij nu al op de nieuwe regels inspelen en bepalen of zij eigenrisicodrager willen zijn. De PO-Raad heeft op een rij gezet wat dat in de praktijk voor u betekent.

Pagina's