• De PO-Raad is in de week van 15 juli veel in het nieuws geweest over de stille bezuinigingen en de negatieve gevolgen daarvan voor het primair onderwijs. Honderden leraren dreigen door die bezuinigingen hun baan te verliezen.

  • Honderden leraren in het primair onderwijs dreigen hun baan te verliezen omdat scholen geld tekort komen om hen te betalen. Scholen moeten leraren ontslaan of verlengen contracten niet als gevolg van stille bezuinigingen. De PO-Raad vindt dit zorgelijk.

  • In november 2013 vinden weer vier inspirerende regiobijeenkomsten plaats over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema dit jaar is: ’Afspreken en aanspreken’. Doel van deze...

  • De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de bewindslieden over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn opgeschort. De bewindslieden konden op 28 juni geen helderheid geven over het...

  • Het is ‘zeer onverantwoord’ in het onderwijs langer aan de nullijn vast te houden. Dat is de boodschap van de brief die de Stichting van het Onderwijs maandag 24 juni heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. De PO-Raad maakt deel uit van de Stichting.

  • De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs zijn uitgesteld. Er moet eerst duidelijkheid komen over de vraag of er ook in 2014 een nullijn...

  • De PO-Raad zet de gesprekken met het kabinet voort over het afsluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord. ,,Wij gaan verder, omdat we het doel te belangrijk vinden'', aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

  • Na weken zeuren had mijn dochter van negen jaar haar familie eindelijk zover. We gingen een dagje naar Amsterdam, om daar de Nachtwacht bekijken in het Rijksmuseum. Met een glimlach van oor tot oor stapte ze de maandag erop haar klas binnen, met een boek over de Hollandse Meesters onder de arm. Meester Guus zag het aan, borg zijn voorbereide lesprogramma op en bouwde zijn lessen van de hele week op rondom het thema uit het boek. Aardrijkskunde, rekenen, geschiedenis, alle lessen. De kinderen hadden er ontzettend veel plezier in.

  • Schoolbesturen krijgen langer de tijd om subsidie aan te vragen waarmee zij pas afgestudeerde Paboleraren in dienst kunnen nemen. De inschrijftermijn voor deze stimuleringsregeling is verlengd tot 1 juli 2013. De subsidie wordt uitgekeerd door het Arbeidsmarktplatform PO, een platform van onder meer de PO-Raad.

  • Steeds minder werknemers in het primair onderwijs krijgen een vast contract. Bijna de helft van de nieuwe krachten wordt aangesteld zonder dat zij uitzicht hebben op een vast dienstverband. Twee jaar geleden gold dat nog voor iets meer dan een kwart van de nieuwelingen. Dat blijkt uit de recente analyse gedaan in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO, het platform van de PO-Raad en de werknemersorganisaties.

Pagina's