• Schoolbesturen die meer mannen voor de klas willen, kunnen zevenduizend euro krijgen van het Arbeidsmarktplatform PO, een platform van de PO-Raad en de werknemersorganisaties. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, kan zich nog tot 1 juli aanmelden.

  • De PO-Raad wil haar leden graag helpen om de discussie over een nieuwe cao PO ook bij hun scholen en schoolleiders onder de aandacht te brengen. De PO-Raad heeft daarom samen met de vakbonden een poster gemaakt die zij onder meer in hun scholen kunnen ophangen. Op 22 mei en 29 mei kunnen leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders online en anoniem meepraten over de inhoud van de CAO.

  • De regeling voor de toekenning van achterstandsmiddelen gaat op de schop. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad vindt al langer dat de zogenoemde gewichtenregeling moet worden aangepast omdat deze te moeilijk en niet effectief is en voor te veel administratieve lasten zorgt.

  • Op 15 april heeft de Tweede Kamer een aantal moties over lerarenbeleid en passend onderwijs aangenomen. Belangrijkste lobby-resultaat is dat de primaire arbeidsvoorwaarden nu ook voor het primair onderwijs gedecentraliseerd zullen worden.

  • Rapportages maken, is schoolbesturen niet vreemd. Toch komt het regelmatig voor dat verschillende personen en instanties begrippen in die verslagen net even iets anders interpreteren waardoor verwarring en onduidelijkheid ontstaat. Besturen en hun administrateurs in het primair onderwijs worden daarom uitgenodigd de methode SBR/XBRL te testen waarmee gegevensdefinities en rapportagestructuren in het onderwijs eenduidig worden gemaakt.

  • Doorwerken tot je 67e, ook leraren ontkomen daar niet aan. Maar hoe lang kan je eigenlijk fit voor de klas staan? Het artikel 'Lesgeven tot je 67e. Waanbeeld of werkelijkheid' gaat in op die vraag en geeft inzichten in de mogelijkheden die er - ook voor werkgevers - zijn om toch eerder met pensioen te gaan.

  • De PO-Raad mag voortaan namens de schoolbesturen in het primair onderwijs onderhandelen over de primaire arbeidsvoorwaarden: het loon van hun werknemers.

  • Schoolbesturen die hun oudere werknemers bij een reorganisatie een ontslagvergoeding geven wanneer zij vrijwillig vertrekken, lopen het risico flink meer geld kwijt te zijn dan gedacht. De...

  • Het door sociale partners en kabinet bereikte sociaal akkoord bevat een aantal zaken die van belang zijn voor het primair onderwijs.  Het uitstellen van de bezuinigingen voor 2014 is daarbij van...

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2013-2014 is onlangs ondertekend door de minister en daarmee beschikbaar voor de leden van de PO-Raad. In dit artikel wordt een korte toelichting gegeven op de regeling waarin zowel investeringen als bezuinigingen per 1 augustus 2013 zijn verwerkt.

Pagina's