• In het kamerdebat van 27 maart over leraren en lerarenbeleid benadrukken partijen het belang van modernisering. Zij geven daarbij terecht aan dat dat een zaak is van sociale partners. De PO-Raad...

  • Het wordt moeilijk om over enkele jaren goede leraren aan te trekken voor het primair onderwijs wanneer hun salarissen bevroren blijven. In een brief aan de Tweede Kamer roepen de PO-Raad en de...

  • De PO-Raad blijft zich zorgen maken over de verliezen die schoolbesturen in het primair onderwijs lijden en de gevolgen die dat kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vandaag dat scholen in het (speciaal) basisonderwijs voor het derde achtereenvolgende jaar interen op hun reserves.

  • De CAO PO 2013 is door alle partijen getekend en vanaf heden beschikbaar op onze website. Uiteraard komt hij ook beschikbaar via de websites van de vakbonden. De schoolbesturen hoeven niet langer...

  • De PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2013. Bij de ledenraadpleging door de PO-Raad heeft 88% van de (gewogen) stemmen ingestemd met het...

  • Het financiële resultaat van het primair onderwijs was ook in 2011 fors negatief. De schoolbesturen stonden ruim € 100 miljoen in het rood. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2011, die de...

  • De PO-Raad vindt dat het rapport 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad een goede bijdrage levert aan de discussie over de kwaliteit van de leraren in het primair onderwijs....

  • De PO-Raad heeft alle leden op 24 januari een e-mail gestuurd met de mogelijkheid om te stemmen over de CAO PO 2013. De leden kunnen tot en met 6 februari hun stem uitbrengen. Als u lid bent, maar...

  • De PO-Raad heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over aanpassingen op de CAO PO 2009. In deze nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een persoonlijk professionaliseringsbudget en...

  • Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling. Deze overgangsregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000...

Pagina's