• In aanloop naar de begrotingsbehandeling OCW 2013 vraagt de PO-Raad de leden van de Vaste Kamercommissie een aantal overwegingen van de PO-Raad mee te nemen in het debat. Hierover heeft de PO-Raad...

  • Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert drie regiobijeenkomsten in januari 2013. In die periode is het jaarplan van het Arbeidsmarktplatform gereed, waardoor u beter geïnformeerd wordt over de...

  • Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert drie regiobijeenkomsten in januari 2013. In die periode is het jaarplan van het Arbeidsmarktplatform gereed, waardoor u beter geïnformeerd wordt over de...

  • Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert drie regiobijeenkomsten in januari 2013. In die periode is het jaarplan van het Arbeidsmarktplatform gereed, waardoor u beter geïnformeerd wordt over de...

  • Op 26 november 2012 van 14:00-17:00 organiseert de PO-Raad de Kennisgroep P&O in Utrecht (Domstad) voor de leden van de PO-Raad. Zowel bestuurders, directeuren als P&O-medewerkers van...

  • Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft vorige week besluiten genomen over een verandering van het reglement. De PO-Raad is van mening dat deze modernisering een stap in de goede richting is....

  • De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft 28 september een wetswijziging gepresenteerd om de positie van de leraar te versterken. In een reactie zei PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee dat zij zich kan...

  • Mede namens het primair onderwijs heeft de Stichting van het Onderwijs een brief gestuurd aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateurs. In de brief vragen de voorzitters van PO-Raad, andere...

  • Zaterdag 22 september besteedt de Volkskrant veel aandacht aan het primair onderwijs. Op de voorpagina een bericht over volle klassen, op pagina 7 een reportage vanuit een klas met 37 leerlingen in...

  • Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim € 57...

Pagina's