• De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet bezuinigt op onderwijs-achterstandenbeleid in grote steden, zo bleek donderdag in een debat over de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). De PO-Raad onderschrijft dat en pleit ervoor de bedragen voor achterstandenbeleid voorlopig te bevriezen. Ook moet de verdeling van het geld niet langer worden gestoeld op het opleidingsniveau van de ouders maar op objectieve criteria.

  • Gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar vooruitgang geboekt in de uitvoering van het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). De grote gemeenten lopen echter voor op de kleinere, onder meer vanwege een verschil in budget dat zij ontvangen. De PO-Raad maakt zich zorgen om deze verschillen, want het is belangrijk dat alle kinderen die risico lopen op een taalachterstand gebruik kunnen maken van goede vve.