• De afgelopen maanden hebben schoolbesturen in het primair onderwijs gebruik gemaakt van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid voor het vervangen van afwezige leraren. Van januari tot eind maart kunnen ze vervangers onder bepaalde voorwaarden onbeperkt inzetten. Hierdoor hoeven ze minder vaak leerlingen naar huis te sturen.

 • In een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden schrijft jurist arbeidsrecht Loes Dreschler over de afspraken die de PO-Raad en de vakbonden hebben gemaakt over de tijdelijke verruiming van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

 • De PO-Raad en vakbonden hebben eind december een wijziging van de CAO PO 2016-2017 per 1 januari 2017 gemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij hebben de partijen ook het verzoek ingediend dat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard (AVV). Het ministerie heeft toegezegd dat de aanvraag versneld wordt behandeld. 

 • De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wat betekent de regeling precies?

  De afspraak die is gemaakt, houdt in dat tijdelijke contracten die ingaan in de maanden januari, februari en maart voor vervanging van ziekteverzuim, niet meetellen voor de ketenregeling. Het aantal contracten voor een vervanger is dus onbeperkt in deze maanden, maar de afzonderlijke contracten moeten wel kortdurende contracten zijn, van maximaal 14 dagen.

  Lees meer vragen en antwoorden over deze regeling op mijn.poraad.nl (alleen voor leden).

 • De Tweede Kamer wil uit eerste hand van de verkenner horen hoe zijn gesprekken over de Wwz-problematiek met de sociale partners zijn verlopen. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich maandag achter het verzoek hiertoe van ChristenUnie (CU). Het gesprek zal donderdag plaatsvinden.

 • De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In dit bericht beantwoordt de PO-Raad vragen over de regeling.

 • De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling. De PO-Raad is blij dat hiermee erkend wordt dat er binnen het PO een probleem is met vervanging als de WWZ onverkort wordt toegepast.

 • Uitgummen en opnieuw beginnen. Dat is volgens onder andere D66 en VVD de opdracht aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wat betreft de Wet werk en zekerheid (Wwz). Verschillende partijen drongen er gisteren in de Kamer bij hem op aan om het onderzoek van de PO-Raad serieus te nemen. Zij betwijfelen of het de verkenner zal lukken binnen het wettelijk kader een oplossing te vinden voor de vervangingsproblemen in het po. 

 • Diverse media besteden vandaag aandacht aan de PO-Raad peiling naar de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Uit de peiling blijkt dat scholen door de wet meer moeite hebben om zieke leraren te vervangen en soms zelfs genoodzaakt zijn om klassen naar huis te sturen

 • In 2014 luidden wij de noodklok: die nieuwe Wet werk en zekerheid zal voor klassen zonder leraar gaan zorgen. We hebben als PO-Raad hemel en aarde bewogen om de politiek hiervan te overtuigen. Maar tevergeefs, na een overgangsjaar is de Wwz per 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs in werking getreden. Nu, vijf maanden later, zijn de gevolgen ervan helaas al pijnlijk zichtbaar in de sector.

Pagina's