• Medewerkers op openbare en bijzondere scholen krijgen dezelfde rechtspositie. Leraren op openbare scholen vallen daardoor straks niet langer onder het ambtenarenrecht maar eveneens onder het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek. Amtenarencentrales verloren het kort geding dat ze hiertegen hadden aangespannen.

  • Het kabinet wil dat werkgevers de transitievergoeding voor langdurige zieke medewerkers helemaal terug krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel ook gaat gelden voor de schoolbesturen in het bijzonder onderwijs. Wanneer de regeling ingevoerd zal worden, is nog niet duidelijk. Wel heeft het kabinet toegezegd dat deze zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

  • Basisscholen hebben door de Wet werk en zekerheid (Wwz) steeds meer moeite met het vinden van invalleerkrachten. Daarover berichtten onder meer de Telegraaf en Nieuwsuur afgelopen dagen.

  • Kan ik een werknemer die al de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt telkens een tijdelijk contract geven of is de Wwz ook op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt van toepassing?

    Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, vallen ook onder de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wel geldt voor hen een verruimde ketenregeling. Er ontstaat pas een vast contract na 48 maanden of na zes contracten, zie artikel 7:668a lid 12 Burgerlijk Wetboek. Dit geldt voor contracten die zijn afgesloten na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is ook terug te vinden in de cao PO, namelijk in artikel 3.13 lid 1 sub b. Voor het openbaar onderwijs geldt artikel 4.10 cao PO.

  • Diverse (lokale) media berichtten afgelopen week over scholen die moeite hebben met het omgaan met de gevolgen van de Wet werk en zekerheid, die per 1 juli is ingegaan.

  • Op hun websites trekken de vakbonden flink van leer over het mislukken van de onderhandelingen. Dat de werkgevers van alles de schuld krijgen is niet verbazend, want gebruikelijk. De PO-Raad wil niet met modder gooien, maar merkt dat er nog vragen zijn. Die vragen wil de PO-Raad beantwoorden.

  • Partijen zijn het niet eens over de wijze waarop vervanging van zieke leerkrachten georganiseerd kan worden na 1 juli, als de Wet werk en zekerheid (Wwz) ook van kracht is voor het primair onderwijs.

  • Wat zijn de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 juli 2016 voor lopende tijdelijke contracten en voor nieuwe tijdelijke contracten? De PO-Raad heeft deze schematisch op een rij gezet in een beslisboom.

  • Door de beperkingen van de Wet werk en zekerheid is het voor het primair onderwijs niet mogelijk om vervangers aan te kunnen trekken wanneer het nodig is. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, maandag op Radio 1. Zij roept minister Asscher (Sociale Zaken) daarom op de wet te verruimen voor de sector. Ook diverse andere media besteedden aandacht aan deze boodschap.

Pagina's