• Jan Sijtsema van het christelijk basisonderwijs (CBO Fryslân) zegt in de Leeuwarder Courant van 20 november dat hoopt hij op een positieve uitkomst van de gesprekken tussen zijn belangenorganisatie de PO-Raad en de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs over de Wet werk en zekerheid. Sijtsema trok al eerder aan de bel over deze nieuwe wet. „De politieke wil ontbreekt om hier wat aan te doen”, zegt hij.

  • Verschillende regionale dagbladen, waaronder BN De Stem en De Gelderlander, melden op 31 oktober dat de PO-Raad basisscholen steunt in hun protest tegen de Wet werk en zekerheid. De basisscholen dreigen complete klassen naar huis te sturen. De scholen zeggen in de krant dat ze in problemen komen, omdat ze invalkrachten veel sneller in vaste dienst moeten nemen.

  • CBO Fryslân, de coöperatie voor christelijk basisonderwijs in Friesland, heeft ouders opgeroepen te protesteren tegen de nieuwe Wet werk en zekerheid. Door deze wet krijgen scholen problemen met het vervangen van zieke leerkrachten en bestaat het risico dat klassen naar huis worden gestuurd, voorziet de organisatie. De oproep van CBO Fryslân, die 200 scholen vertegenwoordigt, volgt op het appèl dat de PO-Raad eerder deed aan haar leden.

  • Op 1 januari 2015 treedt een aantal wijzigingen in werking, die te maken hebben met de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo wordt de aanzegplicht van kracht voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan voor 6 maanden of langer. Deze aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 februari 2015. Enkele vragen en antwoorden over de aanzegplicht op een rij.

  • De Tweede Kamer debatteerde de afgelopen maand over verschillende onderwerpen. Rondom debatten spreken wij regelmatig met Tweede Kamerleden en hun medewerkers. Soms leidt dit tot aanpassingen van wet- en regelgeving. Maar in ieder geval leidt dit tot aandacht voor de positie van het primair onderwijs.

  • De PO-Raad vraagt al enige tijd aandacht voor de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het primair onderwijs. De nieuwe ketenregeling die in de wet is opgenomen, zorgt namelijk voor een groot probleem bij vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte. Ze heeft hierover nogmaals een brief aan de minister gestuurd.

  • De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met de nieuwe Wet werk en zekerheid. De wet regelt onder meer dat mensen met een tijdelijk contract meer rechten krijgen, zoals een vergoeding bij ontslag. Zowel VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en ChristenUnie stemden in met het wetsvoorstel.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat scholen in het primair onderwijs helpen te voorkomen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid problemen geeft bij de vervanging van zieke leraren. In een debat in de Eerste Kamer zegde Asscher dinsdag toe dat hij de scholen hierover zal gaan voorlichten.

Pagina's