• De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met de nieuwe Wet werk en zekerheid. De wet regelt onder meer dat mensen met een tijdelijk contract meer rechten krijgen, zoals een vergoeding bij ontslag. Zowel VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en ChristenUnie stemden in met het wetsvoorstel.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat scholen in het primair onderwijs helpen te voorkomen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid problemen geeft bij de vervanging van zieke leraren. In een debat in de Eerste Kamer zegde Asscher dinsdag toe dat hij de scholen hierover zal gaan voorlichten.

  • De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) leidt tot problemen in het primair en voortgezet onderwijs en bedreigt daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Dat schrijven de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Eerste Kamer. De senaat bepaalt naar verwachting nog voor de zomervakantie of de wet wordt aangenomen.

  • Verschillende leden van de PO-Raad hebben al gehoor gegeven aan de oproep van de PO-Raad om een brandbrief te sturen aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Die kan ertoe leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en leerlingen geen les krijgen. Heeft u de voorbeeldbrief nog niet ondertekend en opgestuurd? Dat kan alsnog! Dit is zowel voor besturen in het bijzonder als openbaar onderwijs van belang.

  • De Tweede Kamer is begonnen aan de laatste eindsprint voor de zomervakantie. Voor het primair onderwijs komen er een aantal grote debatten aan: over krimp, passend onderwijs en de toekomst van het onderwijstoezicht. In aanloop daar naartoe voert de PO-Raad verschillende gesprekken met Tweede Kamerleden en hun medewerkers.

  • De PO-Raad maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid die naar verwachting binnenkort door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Met deze wet worden schoolbesturen gedwongen veel invalkrachten in vaste dienst te nemen, terwijl zij daarvoor geen geld hebben. Dit kan ertoe leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en leerlingen geen les krijgen. De PO-Raad roept haar leden dan ook op een brandbrief te sturen aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

  • De nieuwe wet Werk en Zekerheid, die is opgesteld om werknemers te beschermen, heeft als mogelijk gevolg voor het primair onderwijs dat zieke werknemers minder snel vervangen zullen worden. Hierdoor loopt de werkdruk voor niet-zieke collega’s op en worden ook leerlingen en ouders gedupeerd.

Pagina's